Nowa gwarancja COSME – wsparcie inwestycji w cyfryzację

Europejski Fundusz Inwestycyjny ogłosił nowy instrument gwarancyjny, mający na celu wsparcie „transformacji cyfrowej” w przedsiębiorstwach z sektora MŚP. Gwarancja portfelowa COSME Digitalisation Pilot ma zabezpieczać 70% kredytów (bądź innych form finansowania) udzielonych przedsiębiorcom inwestującym w cyfryzację.

Zgodnie z zapowiedziami i konsultacjami prowadzonymi przez Krajowy Punkt Kontaktowy w I połowie roku, nowy instrument został uruchomiony w ramach istniejącego (i wdrażanego na polskim rynku) instrumentu gwarancyjnego programu COSME. Oznacza to zachowanie większości zasad i warunków tzw. COSME Loan Guarantee Facility, tj. gwarancja COSME Digitalisation Pilot:

  • jest gwarancją portfelową, pierwszej straty,
  • jest ograniczona (z cap rate)
  • jest bezpłatna,
  • nie zawiera pomocy publicznej,
  • zabezpiecza nowe transakcje finansowania dłużnego, udzielanego przedsiębiorcom z sektora MŚP,
  • jest dostępna jako gwarancja bezpośrednia oraz regwarancja.

Finansowanie zabezpieczone nową gwarancją może być udzielona na inwestycje w środki trwałe (aktywa rzeczowe oraz wartości niematerialne i prawne) bądź na finansowanie obrotowe. W porównaniu do COSME LGF, Digitalisation Pilot oferuje wyższe pokrycie ryzyka: obejmuje do 70% udzielnego finansowania, wobec 50% w standardowej gwarancji COSME. Maksymalna wysokość cap rate nie zmieniła się i wynosi 20%.

Inne istotne cechy:

  • Celem instrumentu jest „poprawa kompetencji, wyposażenia oraz produktów i usług MŚP w zakresie cyfryzacji”. Gwarancją można zabezpieczyć finansowanie inwestycji przedsiębiorstw związanych z cyfryzacją: np. zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, usług doradczych, szkoleniowych, zwiększenie zatrudnienia itp.
  • Maksymalna wysokość finansowania objętego gwarancją to 150 tys. EUR, przy czym na inwestycje w środki trwałe nie można przeznaczyć więcej niż 40% kwoty finansowania.
  • Gwarancja zabezpiecza finansowanie dłużne, w tym kredyty, pożyczki (także podporządkowane bądź mezzanine) bądź gwarancxje bankowe, z wyłączeniem transakcji leasingowych.
  • Korzyścią dla przedsiębiorcy z tytułu gwarancji powinien być brak konieczności przedstawiania zabezpieczeń rzeczowych kredytu bądź pożyczki, innych niż majątek przedsiębiorstwa bądź weksel.

Instrument ma charakter pilotażowy i w razie sukcesu będzie kontynuowany po roku 2020, w ramach programu InvestEU na lata 2021-2027. Dostępność instrumentu dla polskich przedsiębiorców zależy od zgłoszenia zainteresowania przez instytucje finansowe, które uruchomiłyby preferencyjne finansowanie dłużne zabezpieczone nową gwarancją. Informacje szczegółowe oraz wsparcie w tym zakresie zapewnia Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE. Zapraszamy do kontaktu!

Dodaj komentarz

X