Największy polski bank uruchamia preferencyjne kredyty dla kreatywnych przedsiębiorców

Od 9 grudnia 2019 r. PKO Bank Polski oferuje preferencyjne kredyty dla przedsiębiorców z sektorów kultury i kreatywnych, objęte instrumentem gwarancyjnym programu Kreatywna Europa.

Kreatywna Europa to program Komisji Europejskiej na lata 2014-2020, oferujący wsparcie dla sektorów kultury i kreatywnych (SKK). Jednym z elementów programu jest instrument gwarancyjny, w ramach którego Europejski Fundusz Inwestycyjny przejmuje część ryzyka instytucji finansowych z tytułu finansowania udzielonego przedsiębiorcom z SKK. W Polsce umowę regwarancji z EFI zawarł Bank Gospodarstwa Krajowego, który na tej podstawie oferuje gwarancje bankom komercyjnym i spółdzielczym. Efektem jest większa dostępność kredytów dla przedsiębiorców z sektorów kultury i kreatywnych, którzy ze względu na specyfikę działalności (np. brak zabezpieczeń, wkładu własnego, nieregularność przychodów, nietypowy charakter realizowanych projektów) nie zawsze mogą skorzystać z finansowania dostępnego na zasadach rynkowych.

Dzięki udziałowi w programie Kreatywna Europa, PKO Bank Polski oferuje preferencyjne kredyty inwestycyjne i obrotowe oraz pożyczki do wysokości 8,4 mln zł. Finansowanie jest dostępne dla przedsiębiorców z sektora MŚP, prowadzących działalność w sektorach kultury i kreatywnych, w tym również realizujący nietypowe, jednostkowe i niepowtarzalne projekty. Klasyfikacja do SKK jest dokonywana na podstawie listy kodów PKD, która docelowo obejmie blisko 50 pozycji. Przedsiębiorcy korzystający z kredytów objętych gwarancją w ramach programu Kreatywna Europa nie muszą przedstawiać rzeczowego zabezpieczenia kredytu.

PKO BP to kolejny bank, który udostępnia w Polsce preferencyjne kredyty dla przedsiębiorców z sektorów kultury i kreatywnych. Wcześniej ofertę w ramach programu Kreatywna Europa uruchomiły: Alior Bank, BOŚ Bank, Bank BPS, SGB-Bank, a także wybrane banki spółdzielcze zrzeszone w ramach Grupy BPS oraz Spółdzielczej Grupy Bankowej.

Więcej informacji na temat programu Kreatywna Europa oraz oferty preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorców jest dostępnych jest na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE:

O programie: https://instrumentyfinansoweue.gov.pl/kreatywna-europa/
Oferta preferencyjnego finansowania: https://instrumentyfinansoweue.gov.pl/finansowanie-dla-beneficjentow/
Lista kodów PKD dot. sektorów kultury i kreatywnych: https://instrumentyfinansoweue.gov.pl/program-kreatywna-europa/lista_kodow_SKK_2019.pdf

Dodaj komentarz

X