Uczelnie i Przedsiębiorstwa na rzecz stabilnego rozwoju kraju

KPK IF jako partner merytoryczny wydarzenia organizowanego przez Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze zaprasza przedsiębiorców na konferencję pt. „Uczelnie i Przedsiębiorstwa na rzecz stabilnego rozwoju kraju”.

Wydarzenie odbędzie się 6 lutego 2020 r. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.

Głównym tematem konferencji będą pierwsze doświadczenia działających od ponad pół roku Rad Uczelni oraz ich programom działania, analiza oczekiwanych przez przedsiębiorców kompetencji absolwentów uczelni, w szczególności w świetle wyników prac Sektorowych Rad ds. Kompetencji, jak również możliwości publicznego i prywatnego finansowania współpracy uczelni z przedsiębiorstwami. Z udziałem wybitnych ekspertów, przedstawicieli środowiska badawczo-rozwojowego, czołowych polskich uczelni, administracji państwowej i przedsiębiorstw wskazane zostaną dotychczasowe doświadczenia, przykłady dobrej współpracy między nauką i biznesem, wspierając tym samym dalsze działania regulacyjne, mające na celu ułatwienie rozwoju na styku ośrodków akademickich, start-up’ów i liderów biznesu.

W szczególności zapraszamy do udziału w bloku sesji pt. „Publiczne i prywatne finansowanie współpracy Uczelni z Przedsiębiorstwami” z udziałem przedstawiciela KPK dot. „Dostępnych instrumentów wspierania działalności badawczo rozwojowej oraz innowacyjności w Polsce”. Zapraszamy również do indywidualnych konsultacji z ekspertami KPK na stoisku eksperckim.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z: forum@pfag.org.pl .

Informacje o wydarzeniu: http://pfag.pl/forum/

Program wydarzenia: http://pfag.pl/wp-content/uploads/2019/12/Program_2020_02_06.pdf

Formularz rejestracyjny: http://pfag.pl/rejestracja/

Dodaj komentarz

X