Partnerska współpraca gwarancją sukcesu

W dniu 6 lutego 2020 r. w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego pn. „Partnerska współpraca gwarancją sukcesu”. Wydarzenie było poświęcone instrumentom gwarancyjnym ułatwiającym przedsiębiorcom dostęp do kredytów bankowych, wdrażanym przez BGK. W programie konferencji znalazły się prezentacje i panele dyskusyjne z udziałem przedstawicieli BGK, Komisji Europejskiej, Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych UE, banków, instytucji otoczenia biznesu oraz przedsiębiorców.

Podczas wystąpień omówiona została m.in. tematyka gwarancji UE w nowej perspektywie finansowej UE 2021-2027. Zaproszeni przedsiębiorcy opisali swoje doświadczenia z korzystania z instrumentów gwarancyjnych wdrażanych w ramach programów UE, łagodzących podejście banków do oceny ryzyka.

W panelu „Praktyczny wymiar ryzyka” udział wzięli przedstawiciele banków komercyjnych, specjalizujący się w tematyce ryzyka i restrukturyzacji, dyrektor Departamentu Ryzyka w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych UE. Podczas panelu omówiono m.in. podejście do ryzyka w zakresie finansowania z wykorzystaniem instrumentów gwarancyjnych UE, jak również korzyści z zabezpieczenia kredytów za pomocą unijnych gwarancji.

Głównym punktem konferencji było uroczyste podpisanie umowy podwyższającej limit gwarancyjny w ramach umowy BGK z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym, dotyczącej programu COSME. Nowa wartość limitu to 8,4 mld zł, co pozwoli na zabezpieczenie gwarancjami aż 10,5 mld zł kredytów inwestycyjnych i obrotowych dla polskich przedsiębiorców. Z oferty mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z sektorem bankowym kreuje rozwiązania, dając szansę przedsiębiorczym, przede wszystkim tym, którym trudno jest uzyskać kredyt. Gwarancje COSME to bardzo ważny program, który pozwala jeszcze lepiej rozwijać się polskiej gospodarce. Przez prawie cztery lata trwania programu udzieliliśmy ponad 25 tys. gwarancji dla 22 tys. przedsiębiorców, na łączną kwotę ponad 4,4 mld zł. Dlatego ogromnie mnie cieszy, że dzięki podpisanej umowie z EFI, mamy aż 8,4 mld zł na gwarancje dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Dzięki tym pieniądzom możemy zagwarantować aż 10,5 mld zł kredytów – mówi Włodzimierz Kocon, wiceprezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Finansowanie z gwarancjami COSME dostępne jest w 8 bankach komercyjnych i blisko 100 bankach spółdzielczych. Więcej informacji na temat gwarancji COSME na naszej stronie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X