Komisja Europejska zwiększa budżet instrumentów finansowych o 1 mld EUR

Komisja Europejska zapowiedziała pakiet działań łagodzących szok gospodarczy wywołany epidemią COVID-19. Szok ten ma charakter przejściowy, ale należy starać się, by był jak najkrótszy, by jego efekty były jak najmniej dotkliwe, oraz aby nie zaszkodził trwale europejskiej gospodarce.

W komunikacie Komisji COM(2020)112 z z 13 marca 2020 r. określono główne aspekty aktualnego szoku gospodarczego. Są to:

  • wstrząs wynikający ze spadku aktywności gospodarczej Chin w pierwszym kwartale 2020 r.;
  • szok podażowy dla gospodarki europejskiej i światowej, wywołany zakłóceniem łańcuchów dostaw i nieobecnością w miejscu pracy;
  • szok popytowy dla gospodarki europejskiej i światowej, spowodowany mniejszym popytem konsumentów i negatywnym oddziaływaniem niepewności w kontekście planów inwestycyjnych; oraz
  • skutki ograniczenia płynności przedsiębiorstw.

Proponowane przez Komisję działania dotyczą m.in. dostaw sprzętu medycznego, wsparcia transportu i turystyki. Obejmują także pomoc dla przedsiębiorstw, w formie instrumentów finansowych poprawiających dostęp do finansowania zewnętrznego.

Zgodnie z komunikatem Komisji, planowane jest udzielenie 1 mld EUR dodatkowego wsparcia w formie zwiększenia budżetów instrumentów finansowych dla MŚP, w szczególności:

  • dodatkowe 500 mln EUR zasili budżet gwarancji COSME LGF,
  • dodatkowe 100 mln EUR zasili budżet gwarancji InnovFin SME,
  • 250 mln EUR w ramach Okna Infrastruktura i Innowacje Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych zostanie przekierowane na wsparcie dla MŚP,
  • 150 mln EUR w ramach Okna MŚP Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych zostanie  przekierowane z instrumentów interwencji długoterminowej na działania bardziej doraźne.

W efekcie Europejski Fundusz Inwestycyjny będzie w stanie zawierać m.in. w Polsce nowe umowy gwarancji COSME, bądź też zwiększać wartość i przedłużać okres wdrażania już realizowanych umów. Dotychczas, ze względu na ograniczenia budżetowe, nie zawsze było możliwe realizowanie wniosków pośredników w tym zakresie.

Komunikat Komisji: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-coordinated-economic-response-covid19-march-2020_en.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X