Wsparcie dla europejskiej gospodarki ze strony Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Zgodnie z komunikatem ogłoszonym 16 marca 2020 r, Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego planuje uruchomienie pakietu wsparcia, stanowiącego odpowiedź na wyzwania gospodarcze związane z epidemią COVID-19. Łączna wartość finansowania, które zostanie uruchomione w związku z działaniami Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, ma sięgnąć 40 mld EUR.

Na pakiet wsparcia realizowany przez instytucje wchodzące w skład Grupy EBI złożą się:

  • instrumenty gwarancyjne, zabezpieczające finansowanie udzielane przez banki i oparte na już wdrażanych programach, dzięki którym na rynek trafi dodatkowe 20 mld EUR finansowania,
  • pożyczki płynnościowe dla banków, zapewniające dodatkowe finansowanie obrotowe dla przedsiębiorców z sektorów MŚP i mid-cap, o łącznej wartości 10 mld EUR,
  • programy sekurytyzacji (ABS) pozwalające bankom na podział ryzyka z tytułu finansowania MŚP, zapewniające kolejne 10 mld EUR finansowania.

Instrumenty zostaną uruchomione bez określania alokacji na poszczególne kraje, o ich wykorzystaniu będzie zależeć zgłaszany popyt i jakość wniosków składanych przez kandydatów pośredników finansowych. Polskie instytucje finansowe, zainteresowane udziałem w systemie wdrażania unijnych instrumentów finansowych, mogą skorzystać ze wsparcia Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE, działającego przy Związku Banków Polskich.

Komunikat EBI: https://www.eib.org/en/press/all/2020-086-eib-group-will-rapidly-mobilise-eur-40-billion-to-fight-crisis-caused-by-covid-19.htm

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X