Spotkanie KPK z Radą Przedsiębiorczości ws. wsparcia wz. COVID-19

9 kwietnia br. Arkadiusz Lewicki, dyrektor KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, uczestniczył, jako gość, w posiedzeniu Rady Przedsiębiorczości poświęconej wsparciu dla przedsiębiorców ze strony sektora finansowego, podczas którego zaprezentował dostępne instrumenty finansowe UE w czasie trudnego okresu epidemii COVID-19.

Dyrektor KPK poinformował także Radę o planowanych w najbliższym okresie kolejnych inicjatywach i ułatwieniach w instrumentach Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego-
w tym Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego i współpracującego Banku Gospodarstwa Krajowego. KPK obsługuje przedsiębiorców poszukujących wsparcia także w ramach specjalnego dyżuru pn.COVID-19 oraz uruchamia szkolenia dla firm i rynku finansowego. Dyrektor KPK odpowiadał też na pytania organizacji przedsiębiorców.


W spotkaniu udział wzięli prezesi i eksperci organizacji uczestniczących w Radzie Przedsiębiorczości.

Rada Przedsiębiorczości powstała 15 lat temu, jako forum współpracy największych organizacji biznesowych w Polsce. Rada zrzesza dziewięć największych polskich organizacji przedsiębiorców i pracodawców (Krajową Izbę Gospodarczą, Konfederację Lewiatan, Związek Rzemiosła Polskiego, Konfederację Pracodawcy RP, Business Centre Club, Związek Banków Polskich, Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) oraz Federację Przedsiębiorców Polskich), które reaktywowały w marcu br. aktywność forum w związku z kryzysem dotykającym przedsiebiorców w efekcie epidemii koronawirusa.

Dodaj komentarz

X