Europejski Bank Inwestycyjny rozszerza zakres działań w ramach walki z epidemią

W komunikacie opublikowanym 8 kwietnia Europejski Bank Inwestycyjny zapowiedział szereg działań mających na celu zmniejszyć skalę i skutki gospodarcze epidemii COVID-19, podejmowanych poza obszarem Europy. Komunikat wyznacza także kierunek dalszych działań realizowanych i planowanych na terenie Unii Europejskiej.

W ramach projektu Team Europe, we współpracy z Komisją Europejską, państwami członkowskimi oraz europejskimi i międzynarodowymi instytucjami finansowymi, Grupa EBI uruchomi w ciągu najbliższych miesięcy pakiet inicjatyw o wartości 5,2 mld EUR. Środki te będą objęte gwarancjami sfinansowanymi z budżetu UE. Umożliwią sfinansowanie pilnych inwestycji z zakresu ochrony zdrowia oraz zapewnią długoterminowe wsparcie dla inwestycji prywatnych, niezbędnych dla walki z epidemią, w ponad 100 państwach na świecie.

W ramach planowanych działań, Europejski Bank Inwestycyjny przyśpieszy udostępnienie ok. 1 mld EUR środków w ramach zakontraktowanych pożyczek przeznaczonych dla sektora ochrony zdrowia, jak również zapewniających finansowanie krótkoterminowe i płynnościowe dla sektora przedsiębiorstw. Grupa EBI zaoferuje także pomoc techniczną i wsparcie doradcze, przyśpieszające realizację i wzmacniające efekty podejmowanych inwestycji. W ostatnich latach EBI był zaangażowany w realizację projektów inwestycyjnych dotyczących szpitali, ochrony zdrowia i innowacji w zakresie ochrony zdrowia o wartości ponad 30 mld EUR, w Europie i innych częściach świata.

Działania EBI obejmą także wsparcie dla finansowania przedsiębiorstw z sektora MŚP, m.in. dzięki zwiększeniu wartości linii kredytowych udostępnianych bankom. W pierwszej kolejności uruchamiane będą inicjatywy wspierające sektory najbardziej dotknięte skutkami epidemii COVID-19, w których występuje największe ryzyko ograniczenia możliwości produkcyjnych.

Działania EBI uwzględniają i wzmacniają wiodącą rolę banków i innych instytucji finansowych, w tym mikrofinansowych, których doświadczenie na rynkach poszczególnych państw będzie kluczowym czynnikiem zapewniającym długookresowe efekty realizowanych działań.

Pełna treść komunikatu jest dostępna na stronie https://www.eib.org/en/press/all/2020-096-eib-group-contributes-eur-5-2-billion-to-eu-response-to-covid-19-outside-european-union.htm

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X