Europejski Fundusz Gwarancyjny zapewni dodatkowe finansowanie europejskim przedsiębiorcom

16 kwietnia 2020 r. Rada Dyrektorów Europejskiego Banku Inwestycyjnego zatwierdziła powołanie Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego, mającego na celu ochronę gospodarki UE przed skutkami epidemii COVID-19. Fundusz o wartości 25 mld EUE ma zapewnić wsparcie dla europejskich przedsiębiorstw w wysokości ok. 200 mld EUR.

Propozycja Funduszu została przedstawiona przez EBI 3 kwietnia, natomiast 9 kwietnia została zaakceptowana w ramach Eurogrupy, w skład której wchodzą Ministrowie Finansów państw strefy euro. Kolejnym krokiem będzie zatwierdzenie inicjatywy w poszczególnych krajach członkowskich UE, ze środków których zostanie sfinansowany Fundusz. W ramach Funduszu wykorzystane zostaną również środki z innych źródeł, w tym z budżetu Komisji Europejskiej.

Efektem inicjatywy ma być zapewnienie finansowania płynnościowego europejskim przedsiębiorcom zagrożonym skutkami epidemii, ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP. Wsparcie będzie miało charakter zwrotny i będzie wdrażane przez partnerów Grupy EBI z poszczególnych państw, wśród których znajdą się krajowe instytucje i banki rozwojowe oraz komercyjne instytucje finansowe. Dzięki wykorzystaniu już istniejących rozwiązań oraz instrumentów finansowych Grupy EBI, możliwe będzie stosunkowo szybkie udostępnienie finansowania dla przedsiębiorców.

W ramach Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego zostaną uruchomione m.in.:

  • instrumenty gwarancyjne (w tym regwarancje), dostępne dla banków komercyjnych, instytucji gwarancyjno-poręczeniowych i krajowych instytucji rozwoju, zapewniających finansowanie przedsiębiorców,
  • inwestycje kapitałowe, realizowane za pośrednictwem funduszy Venture Capital,
  • zakupy papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami (ABS), umożliwiające bankom rozszerzenie akcji kredytowej,
  • finansowanie dłużne dla szybko rozwijających się firm, w tym działających w sektorze farmaceutycznym.

Europejski Fundusz Gwarancyjny to inicjatywa niezależna od innych działań grupy EBI związanych z epidemią COVID-19, do których należą m.in. pakiet wsparcia o łącznej wartości 40 mld EUR ogłoszony 16 marca 2020 r., bądź też przeznaczenie dodatkowych środków na finansowanie inwestycji w zakresie ochrony zdrowia.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie:

https://www.eib.org/en/press/all/2020-100-eib-group-establishes-eur-25-billion-guarantee-fund-to-deploy-new-investments-in-response-to-covid-19-crisis

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X