Europejskie instytucje rozwoju o łagodzeniu skutków kryzysu

21 kwietnia 2020 r. miało miejsce wirtualne spotkanie liderów grupy „5+1”, poświęcone sposobom łagodzenia kryzysu wywołanego epidemią COVID-19.

„5+1” to nieformalna grupa pięciu największych narodowych instytucji promocyjnych w Europie. Próćz Europejskiego Banku Inwestycyjnego, należą do niej CDC-BPI (Francja), KfW (Niemcy), CDP (Włochy), BGK (Polska) oraz ICO (Hiszpania). Liderzy grupy spotykają się regularnie, aby koordynować działania i podejmować wspólne przedsięwzięcia.

Wirtualne spotkanie 21 kwietnia było poświęcone działaniom łagodzącym gospodarcze skutki epidemii COVID-19. Za jedną z kluczowych kwestii uznano wsparcie przedsiębiorstw z sektorów MŚP i „midcap” (do 3000 zatrudnionych), pilnie potrzebujących kapitału obrotowego niezbędnego do przeczekania kryzysu. Takie działania są już podejmowane, m.in. w formie umożliwiania wakacji kredytowych, bądź oferowania instrumentów gwarancyjnych o bardzo wysokim pokryciu ryzyka.

Wśród czynników determinujących rozwój gospodarczy, zatrudnienie i innowacyjność wyróżniono długoterminowe projekty inwestycyjne. Inwestycji takich będzie wymagać szereg sektorów europejskiej gospodarki, w tym transport, turystyka, badania i rozwój, infrastruktura społeczna (zdrowie, edukacja, niedrogie mieszkania), infrastruktura cyfrowa oraz infrastruktura energetyczna.

Głównym narzędziem Komisji Europejskiej, wspierającym realizację tych celów i ożywienie europejskiej gospodarki, będzie program InvestEU na lata 2021-2027. Przed jego uruchomieniem funkcję taką pełnią m.in. instrumenty finansowe programów UE. Działania programów Komisji Europejskiej są uzupełniane przez inne środki polityki krajowej i unijnej.

Pełna treść komunikatu jest dostępna pod tym adresem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X