Gwarancje UE dla przedsiębiorców leasingowych w okresie COVID-19

30 kwietnia 2020 r. miało miejsce zdalne szkolenie dla przedsiębiorstw leasingowych, zainteresowanych tematyką instrumentów finansowych programów UE. Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy z Ministrem Rozwoju przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej oraz Związek Polskiego Leasingu

Spotkanie otworzyli i poprowadzili: Arkadiusz Lewicki, Dyrektor KPK ds. Instrumentów Finansowych, oraz Andrzej Krzemiński, Przewodniczący Związku Polskiego Leasingu. Dyrektor KPK wprowadzając do tematu poinformował o mapie instrumentów i działań UE dostepnych polskim instytucjom finansowym i ich klientom w okresie COVID-19 i zachęcił do zapoznawania i porównywania celem wyboru optymalnego rozwiązania dla instytucji/klienta w danej sytuacji wywołanej kryzysem.

Następnie Michał Gorzelak, Koordynator Obszaru Instrumentów Dłużnych w KPK, przedstawił dostępne dla przedsiębiorstw leasingowych możliwości udziału w programach Komisji Europejskiej w okresie COVID-19. Podczas prezentacji omówiono m.in.:

  • Instrumenty finansowe programów UE, ich cele i zasady wdrażania
  • Aktualne wyzwania związane z kryzysem COVID-19
  • Instrumenty gwarancyjne programów COSME, InnovFin, EaSI, Kreatywna Europa
  • Zmiany w instrumentach w zw. z COVID-19
  • Możliwości udziału firm leasingowych
  • Wsparcie ze strony Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE

Po prezentacji odbyła się sesja Q&A oraz dyskusja. Doświadczeniami polskich przedsiębiorstw leasingowych w zakresie wdrażania unijnych instrumentów finansowych podzielili się liderzy rynku. Przedstawiciel Ministra Rozwoju oraz Członek Komitetu Sterującego Programu COSME- Łukasz Szaruch, zachęcił do udziału w tym programie i przedstawił wagę zbudowania szybkiej dostępności takich instrumentów dla polskich przedsiebiorców, szczególnie z branż najmocniej dotkniętych koronawirusem. Przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju pozytywnie ocenił także dotychczasowe działania KPK w zakresie wsparcia polskiego rynku w okresie COVID-19.

W spotkaniu udział wzięło ponad 40 leasingowych instytucji finansowych.

W efekcie działań podejmowanych przez Krajowy Punkt Kontaktowy, lista polskich Narodowych Pośredników Finansowych programów Komisji Europejskiej powiększy się wkrótce o kolejnego pośrednika leasingowego, a
przygotowania o przyznanie unijnych gwarancji rozpoczęły następne przedsiębiorstwa leasingowe.

Kontakt: Programy@zbp.pl

Dodaj komentarz

X