Polska korzysta ze wsparcia Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego

Europejski Bank Inwestycyjny opublikował raport roczny dotyczący Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (European Investment Advisory Hub, EIAH). Centrum zostało powołane w ramach Planu Inwestycyjnego dla Europy i oferuje wsparcie doradcze i pomoc techniczną dla projektów inwestycyjnych. Jego działalność będzie kontynuowana w formie Centrum Doradztwa InvestEU (InvestEU Advisory Hub).

Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego istnieje od 2015 r.  Oferuje wsparcie przy opracowywaniu projektów inwestycyjnych na wszystkich etapach ich realizacji, od wstępnej oceny wykonalności do montażu finansowego i realizacji inwestycji. Zakres wsparcia obejmuje m.in. badania rynku, strategie sektorowe, doradztwo i szkolenia dotyczące procedur przetargowych, wykorzystania funduszy UE itp. Centrum świadczy także usługi doradztwa finansowego, ułatwiając promotorom projektów dostęp do źródeł finansowania, w tym do pożyczek Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Wsparcie EIAH jest dostępne zarówno dla instytucji publicznych, jak i prywatnych inwestorów.

EIAH wspiera projekty z zakresu m.in. opieki zdrowotnej, środowiska, rolnictwa, badań i innowacji, energii i transportu. Oferuje wiedzę i doświadczenie ekonomistów, inżynierów, finansistów i specjalistów ds. klimatu. Korzysta także z doświadczenia instytucji lokalnych, w tym krajowych banków i instytucji rozwoju, oraz sieci partnerów. W Polsce partnerami Centrum są Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.

Od swojego powstania w roku 2015 EIAH otrzymał ponad 2300 zapytań dotyczących wsparcia projektów inwestycyjnych. Znaczna część wniosków pochodziła z państw objętych Polityką Spójności, w tym z Polski. Z usług doradczych skorzystało już ponad 700 promotorów projektów. Dzięki udzielonemu wsparciu,  ok. 150 projektów inwestycyjnych o łącznej wartości 34 mld euro może starać się o finansowanie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Instytucje i promotorzy projektów z Polski skierowali do EIAH blisko 60 projektów. Przykłady inicjatyw objętych wsparciem to:

  • projekt finansowania poprawy efektywności energetycznej budynków wielorodzinnych przez Alior Bank, z wykorzystaniem grantu w ramach programu ELENA (European Local Energy Assistance),
  • projekt rozwoju gospodarczego i społecznego obszarów miejskich w Wałbrzychu,
  • projekt rozwoju sieci tramwajowej oraz komunikacji publicznej we Wrocławiu,
  • projekt budownictwa społecznego w Poznaniu.

Po roku 2020 działalność EIAH będzie kontynuowana w postaci Centrum Doradztwa InwestEU. Centrum stanie się częścią europejskiego programu grupującego unijne instrumenty finansowe oraz instrumenty uzupełniające, zastępującego aktualny Plan Inwestycyjny dla Europy.

Zainteresowanych ofertą EIAH zapraszamy do kontaktu z Krajowym Punktem Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów UE: programy@zbp.pl

Raport roczny EIAH jest dostępny pod adresem: https://www.eib.org/en/publications/eiah-annual-report-2019

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X