Nowa polska umowa w ramach Planu Inwestycyjnego dla Europy

2 lipca 2020 r. ogłoszono nową polską umowę w ramach Planu Inwestycyjnego dla Europy, stanowiącą odpowiedź na kryzys COVID-19. W ramach umowy, Santander Leasing S.A. udostępni około 2,8 miliarda złotych nowych środków na zaspokojenie potrzeb MŚP i przedsiębiorstw typu midcap w zakresie kapitału obrotowego, płynności oraz finansowania inwestycji.

Umowa zawarta pomiędzy Grupą Europejskiego Banku Inwestycyjnego (na którą składa się EBI oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny) a Santander Leasing dotyczy sekurytyzacji portfela wierzytelności leasingowych o wartości 2 mld PLN (około 450 mln EUR). Grupa EBI zabezpiecza transzę mezaninową w wysokości 284 mln PLN (około 64 mln EUR) oraz transzę uprzywilejowaną w wysokości 1,7 mld PLN (około 380 mln EUR). Kapitał uwolniony przez sekurytyzację pozwoli Grupie Santander Bank Polska udzielić nowego finansowania i pomóc firmom dotkniętym kryzysem COVID-19.

To już trzecia transakcja sekurytyzacji pomiędzy Grupą EBI Grupą Santander Bank Polska. Poprzednie były zawierane pod koniec 2018 r. oraz w drugiej w połowie 2019 r. Łączna wartość transakcji wyniosła 5,9 mld PLN (około 1,3 mld EUR). Umożliwi to udostępnienie polskim przedsiębiorcom ponad 10 mld PLN nowego finansowania. Z oferty skorzysta ok. 110 000 MŚP, tworzących ok. 1,7 mln miejsc pracy w Polsce.

Podobnie jak dwie poprzednie transakcje, również obecna transakcja korzysta ze wsparcia Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, stanowiącego część Planu Inwestycyjnego dla Europy (tzw. Planu Junckera).

Informacja o transakcji na stronie EBI: https://www.eib.org/en/press/all/2020-177-investment-plan-for-europe-poland-eib-group-and-santander-bank-polska-group-support-new-financing-for-polish-smes-in-response-to-covid-19-crisis

Dodaj komentarz

X