Webinarium „Możliwości dla producentów leków w programach i inicjatywach UE”

23 lipca 2020 r. staraniem Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE oraz Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego zorganizowane zostało webinarium „Możliwości dla producentów leków w programach i inicjatywach UE”. W wydarzeniu uczestniczyło ok 40 osób, reprezentujących przede wszystkim polskie przedsiębiorstwa farmaceutyczne.

Webinarium otworzyli Arkadiusz Lewicki, Dyrektor KPK ds. Instrumentów Finansowych oraz Grzegorz Rychwalski, Wiceprezes Zarządu PZPPF. Następnie Michał Gorzelak, Koordynator ds. Instrumentów Dłużnych w KPK ds. Instrumentów Finansowych, omówił zasady wdrażania wsparcia w ramach systemu programów UE. Szczegółowym przedstawieniem kolejnych programów i inicjatyw unijnych zajęli się eksperci odpowiednich instytucji:

Trzeci Program Zdrowia na lata 2014-2020 oraz Program EU4Health planowany do realizacji w okresie 2021-2027 omówiła p. Alicja Neffe, Zastępca Dyrektora  Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Zdrowia. W tym Departamencie prowadzony jest Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Programów Zdrowia.

Możliwości dla producentów leków w aktualnym programie Horyzont 2020 oraz w programie Horyzont Europa na lata 2021-2027 przedstawiła p. Anna Dziubczyńska-Pytko, ekspert Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Programów Badawczych UE.

W ostatniej części webinarium Michał Gorzelak, ekspert KPK ds. Instrumentów Finansowych przedstawił instrumenty finansowe programów 2014-2020 oraz programy i inicjatywy planowane na okres 2021-2027 lub wprowadzane w związku z kryzysem COVID-19. Należą do nich m.in. program InvestEU, Plan Odbudowy ze sztandarową inicjatywą Next Generation EU, bądź też Europejski Fundusz Gwarancyjny.

Cześć omawianych inicjatyw znajduje się obecnie na etapie planów bądź propozycji. Ostateczny kształt narzędzi wsparcia po roku 2020 nie jest jeszcze przesądzony i zależy m.in. od konsensusu politycznego na poziomie UE. Z tego powodu wskazane jest przeprowadzenie kolejnej edycji webinarium. Według wstępnych planów odbędzie się to jesienią, gdy prace nad poszczególnymi instrumentami wsparcia będą bardziej zaawansowane. Osoby zainteresowane udziałem zapraszamy do zasubskrybowania newslettera i śledzenia strony Krajowego Punktu Kontaktowego.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X