Uruchomiono instrumenty finansowe Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego

Grupa EBI, w skład której wchodzi Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski Fundusz Inwestycyjny, uruchomiła instrumenty finansowe Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego (Pan-European Guarantee Fund). To zwieńczenie prac prowadzonych od kwietnia 2020 r., mających na celu wsparcie europejskich przedsiębiorstw dotkniętych skutkami kryzysu COVID-19.

W skład EFG wchodzi szereg instrumentów gwarancyjnych, pożyczkowych i kapitałowych. Są to m.in.:

Gwarancja ograniczona (capped), pokrywająca do 70% strat pośredników finansowych z tytułu finansowania przedsiębiorstw z sektorów MŚP, small midcap (<500 zatrudnionych) bądź przedsiębiorstw społecznych. Uwzględnia także regwarancję. Obejmuje finansowanie inwestycyjne, obrotowe i płynnościowe, w tym instrumenty odnawialne (m.in. kredyty, pożyczki, leasing finansowy, gwarancje bankowe, faktoring, dług podporządkowany, finansowanie quasi-equity). Dozwolone jest objęcie gwarancją transakcji refinansowania. Maksymalna wartość gwarantowanej części transakcji to 800 tys. EUR. Okres finansowania: od 3 do 180 miesięcy. Maksymalna odpowiedzialność EFI (cap rate) to 30% portfela i jest ustalana na podstawie poziomu strat oczekiwanych oraz nadzwyczajnych. Gwarancja jest płatna, roczna opłata to 0,2% wartości finansowania pozostającego do spłaty przez przedsiębiorców * stopa gwarancji.

Gwarancja nieograniczona (uncapped), pokrywająca do 70% strat pośredników finansowych z tytułu finansowania przedsiębiorstw z sektorów MŚP lub small midcap (<500 zatrudnionych). Uwzględnia także regwarancję. Obejmuje finansowanie inwestycyjne, obrotowe i płynnościowe, w tym instrumenty odnawialne (m.in. kredyty, pożyczki, leasing finansowy, gwarancje bankowe, faktoring, dług podporządkowany, finansowanie quasi-equity). Dozwolone jest objęcie gwarancją transakcji refinansowania. Maksymalna wartość gwarantowanej części transakcji to 800 tys. EUR. Okres finansowania: od 3 do 180 miesięcy. Gwarancja jest płatna, roczna opłata to 0,7% wartości finansowania pozostającego do spłaty przez przedsiębiorców * stopa gwarancji.

Instrumenty dłużne i kapitałowe, w ramach których Europejski Fundusz Inwestycyjny dokonuje inwestycji w istniejące bądź tworzone fundusze kapitałowe lub innego rodzaju podmioty, dokonujące inwestycji w przedsiębiorstwa z sektorów MŚP lub small midcap (<500 zatrudnionych).

Uwaga: instrumenty finansowe Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego są dostępne dla pośredników finansowych oraz przedsiębiorców z krajów uczestniczących w EFG (participating memnber states). Aktualna lista krajów uczestniczących nie obejmuje Polski. Udział Polski w EFG jest przedmiotem prac legislacyjnych. Wg informacji Krajowego Punktu Kontaktowego, zatwierdzenie udziału Polski w EFG może nastąpić już w najbliższych tygodniach. Instytucje finansowe zainteresowane udziałem w nowych instrumentach finansowych zachęcamy do rozpoczęcia prac koncepcyjnych, zapoznania się z opublikowaną dokumentacją (Calls for Expression of Interest) oraz skorzystania z bezpłatnych konsultacji ekspertów KPK ds. Instrumentów Finansowych.

Informacje dotyczące poszczególnych instrumentów, wraz z Calls for Expression of Interest, są dostępne na stronie Europejskiego Funduszu inwestycyjnego: https://www.eif.org/what_we_do/egf

Szczegółowe opisy poszczególnych instrumentów oraz polskie tłumaczenia kluczowych dokumentów EFI: wkrótce na stronach Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X