Unijne gwarancje COVID-19 atrakcyjne także w Polsce

18 września 2020 odbyło się spotkanie banków zainteresowanych udostepnieniem przedsiębiorcom najnowszych płynnościowych gwarancji kredytowych w związku z kryzysem COVID 19.

Spotkanie zorganizował Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE, we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji finansowych, wdrażających bądź zainteresowanych wdrażaniem unijnych instrumentów finansowych.

KPK zaprezentował poszczególne programy i inicjatywy UE dla klientów instytucji finansowych, przede wszystkim banków. Przedstawiciele KPK przypomnieli że z instrumentów UE skorzystało już prawie 50 tys. polskich przedsiębiorców którzy otrzymali ok.10 mld zł preferencyjnego finansowania poprzez polskie instytucje finansowe. Aktualnie do dyspozycji przedsiębiorców pozostaje jeszcze ponad 8 mld zł do wykorzystania, przy czym specjalne ułatwienia i lepsze warunki związane
z koronawirusem, będą dostępne jeszcze tylko do końca bieżącego roku kalendarzowego.  Zaapelowano w związku z tym do zainteresowanych o pilne składanie wniosków i udostępnianie finansowania klientom.

Bank Gospodarstwa Krajowego przedstawił zaś bankom najnowsze możliwości aneksowania umów w ramach instrumentów gwarancyjnych UE realizowanych z BGK, jak również stan prac nad udziałem BGK w instrumentach finansowych UE po roku 2020.

Przedstawiciele KPK na prośbę rynku,  zaprezentowali także nowy program- następcę  instrumentów finansowych programów UE na lata 2014-2020- tj. Program InvestEU 2021-2027. Podstawowe założenia InvestEU będą oparte na Planie Inwestycyjnym dla Europy, uwzględniając m.in. instrumenty finansowe w postaci gwarancji EFI i pożyczek EBI (w ramach InvestEU Fund), oraz ofertę usług doradczych dla projektów inwestycyjnych, w formie InvestEU Advisory Hub. Prace na tym Programem jeszcze trwają a aktualności zainteresowani będą mogli znaleźć na portalu KPK.

Drugim najnowszym programem unijnym, o który dopytuje masowo polski rynek finansowy jest- Europejski Fundusz Gwarancyjny. To zapowiadana od maja br. specjalna  inicjatywa Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego w związku z COVID-19. Formalnie nabór zgłoszeń zainteresowanych kandydatów na pośredników został uruchomiony 31 sierpnia 2020 r. EFI poszukuje pośredników narodowych w zakresie
– instrumentów gwarancyjnych i kapitałowych. Aktualnie trwają prace nad formalnym przystąpieniem Polski do EFG, co umożliwi krajowym instytucjom finansowym składanie aplikacji do EFI. Wraz z ogłoszeniem udziału Polski w Funduszu, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych zaoferuje szkolenia, warsztaty i inne usługi informacyjne dla instytucji zainteresowanych wdrożeniem nowych instrumentów.

Więcej:

Kontakt- Magdalena.Typa@zbp.pl

Dodaj komentarz

X