XVII Posiedzenie Rady Przedsiębiorców: Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec polityki klimatycznej

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej zaprasza do udziału on-line w XVII Posiedzeniu Rady Przedsiębiorców, które odbędzie się w dniu 1 października br. o godz. 11:00 w Sali Okrągłej Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. Posiedzenie poświęcone zostanie szansom i wyzwaniom dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw wynikających ze zmian w polityce klimatycznej.

Podczas konferencji prezentację nt. szczegółowej oferty jednego z narodowych pośredników finansowych programów UE wygłosi Pani Magdalena Zmitrowicz, Wiceprezes Banku Pekao SA.

W panelu dyskusyjnym pt. „Jak zyskać na zmianie polityki klimatycznej? Szanse dla sektora MŚP w Polsce” weźmie udział Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.
Posiedzenie będzie transmitowane w Internecie. Serdecznie zapraszamy do udziału.

Link do transmisji, który zawiera formularz rejestracyjny umożliwiający zdalne uczestnictwo, oraz Agenda wydarzenia:

Rada Przedsiębiorców, powołana przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw zrzesza przedstawicieli organizacji pracodawców i przedsiębiorców, a także organizacji pozarządowych, społecznych oraz zawodowych, do których celów statutowych należy ochrona praw przedsiębiorców. Stanowi tym samym organ opiniodawczy i doradczy Rzecznika. Aktualnie Rada zrzesza 237 organizacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X