Instrumenty Finansowe UE na posiedzeniu Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP

W dniu 1 października 2020 w Gdańsku odbyło się Posiedzenie Rady Przedsiębiorców, którego gościem był m.in. Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej i Związek Banków Polskich.

Podczas wydarzenia można było dowiedzieć się o środkach czekających na przedsiębiorców. Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE, Arkadiusz Lewicki przedstawił ofertę Instrumentów Finansowych Unii Europejskiej dla wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw w okresie pandemii koronawirusa. Z Instrumentów finansowych UE do tej pory skorzystało prawie 50 tys. przedsiębiorców, głównie mikro i małych, na kwotę prawie 10 mld zł, drugie tyle jest jeszcze do wykorzystania. Dyrektor Lewicki, podczas swojej wypowiedzi zaznaczył rosnąca rolę projektów klimatycznych, które m.in. finansuje program LIFE, który w ostatnich dniach wszedł na rynek z dużym wsparciem dla m.in. przedsiębiorców rolnych, ale przede wszystkim dla gospodarstw domowych, gdzie można uzyskać w połączeniu z programem Mój Prąd wsparcie z gwarancjami Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Dyrektor KPK ds. IF PUE przypomniał, że EBI, jako unijny bank publiczny, w związku z green deal ma się stać bankiem klimatycznym Europy.

Po wystąpieniu Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej wystąpił Narodowy Pośrednik Finansowy programów COSME I EaSI. Magdalena Zmitrowicz, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao SA m.in. zaprezentowała publiczne programy finansowania projektów związanych z polityką klimatyczną dla małych i średnich przedsiębiorstw, dostępne w ofercie Banku Pekao SA.

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych Unii Europejskiej przy Politechnice Gdańskiej zaprezentował wsparcie dotacyjne w ramach programu Horyzont 2020.

Podczas wydarzenia, Rzecznik MŚP, Adam Abramowicz wielokrotnie podkreślał jak ważny dla sektora MŚP jest dostęp do finansowania a także edukacja i dostęp do informacji, gdzie przedsiębiorstwa mogłyby finansowanie pozyskać. Taką funkcję informacyjną pełni między innymi KPK ds. IF PUE.
XVII Posiedzenie Rady Przedsiębiorców skupione było na tematyce małych i średnich przedsiębiorstw wobec polityki klimatycznej. Rada Przedsiębiorców, powołana przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw zrzesza przedstawicieli organizacji pracodawców i przedsiębiorców, a także organizacji pozarządowych, społecznych oraz zawodowych, do których celów statutowych należy ochrona praw przedsiębiorców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X