Zmiany do programów pomocowych związanych z COVID-19

Wraz z wprowadzeniem piątej zmiany do Tymczasowych ram środków pomocy państwa w lutym br. , Komisja Europejska wydłużyła okres stosowania tych zasad udzielania pomocy państwa do końca 2021 roku oraz podwyższyła niektóre pułapy pomocy np.: z 800 tys. EUR  do 1,8 mln EUR w przypadku pomocy udzielanej w oparciu o art. 3.1.

Stosowanie wyższych pułapów nie następuje automatycznie. Państwa członkowskie, zainteresowane wprowadzeniem takich zmian, muszą notyfikować Komisji zmiany obowiązujących programów pomocowych dotyczących udzielania pomocy kryzysowej – zgodnie z poszczególnymi sekcjami Komunikatu.

W tym celu Polska wystąpiła o stosowną notyfikację, a Komisja Europejska decyzją nr SA.62078 (2021/N)  z 16 marca br. zaakceptowała przedłużenie obowiązywania programów pomocowych i podwyższenie niektórych pułapów pomocy

Lista krajowych instrumentów pomocowych związanych z COVID-19 oraz zakres zmian wynikających z decyzji KE dostępna jest po tym linkiem.

W przypadku zainteresowania informacją o programach pomocowych dostępnych za pośrednictwem banków, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.

Z poważaniem

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

Związek Banków Polskich
ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa

e-mail: programy@kpkUE.gov.pl
www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl

Dodaj komentarz

X