Zaproszenie na Konferencję pod hasłem “Europa. Horyzont możliwości”, 16 kwietnia 2021 roku, godz. 10:00

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, pełniące funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego do programu Horyzont Europa, zaprasza na konferencję otwierającą w Polsce nowy unijny Program Ramowy na rzecz Badań i Innowacji.

Wydarzenie pod hasłem „Europa. Horyzont możliwości” odbędzie się 16 kwietnia 2021 r. w formule on-line i jest adresowane zarówno do beneficjentów programów ramowych UE, ale także do nowych uczestników, którzy są zainteresowani udziałem w programie Horyzont Europa.

Uczestnicy konferencji poznają założenia i priorytety programu Horyzont Europa, a przede wszystkim jego nowe elementy, takie jak Europejska Rada ds. Innowacji, partnerstwa, misje oraz klastry, którym poświęcone będą osobne sesje tematyczne.

W konferencji wezmą udział członkowie rządu RP, przedstawiciele Komisji Europejskiej i wybitni krajowi eksperci. W ramach debaty polemika o szansach i wyzwaniach, jakie dla polskich beneficjentów niesie ze sobą program Horyzont Europa.

Patronat nad wydarzeniem sprawuje Minister Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Formularz rejestracyjny:
https://konferencja-horyzont-europa.pl/u/home

Serdecznie zapraszamy!

Dodaj komentarz

X