Wydłużony okres obowiązywania preferencyjnych warunków gwarancji UE w BGK.

Preferencyjne warunki gwarancji COSME – do 30 czerwca 2021 r. nadal obowiązywać będzie obniżona prowizja za udzielenie gwarancji COSME tj. 0,7% kwoty gwarancji dla kredytów obrotowych. Ponadto wydłużono maksymalny okres gwarancji dla kredytów obrotowych udzielanych w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. do 39 miesięcy. W ramach oferty dostępne są również gwarancje na zabezpieczenie kredytów inwestycyjnych o okresie kredytowania do 8 lat.

Gwarancje Kreatywna Europa bez prowizji – oferta gwarancji w ramach programu Kreatywna Europa dostępna jest dla przedsiębiorców z sektorów kultury i kreatywnych. Z początkiem roku BGK zrezygnował z pobierania należnej prowizji za udzielenie gwarancji do 30 czerwca 2020 r. Gwarancje zabezpieczają do 80% kwoty kredytu w maksymalnej wysokości 8,4 mln zł. Gwarancje mogą być udzielone na okres 99 m-cy w przypadku kredytów inwestycyjnych oraz 27 m-cy w przypadku kredytów obrotowych.

Gwarancje ze środków UE ułatwiają dostęp do kredytu, co jest szczególnie ważne w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom kryzysu ekonomicznego wywołanego pandemią. Dzięki gwarancjom przedsiębiorca, który nie ma wystarczających zabezpieczeń może uzyskać kredyt bankowy.

Dodaj komentarz

X