Pierwsza transakcja sekurytyzacji w ramach Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego na polskim rynku

Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego, w skład której wchodzą Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI), podpisała transakcję sekurytyzacyjną z grupą Santander Bank Polska.

Jest to pierwsza syntetyczna transakcja sekurytyzacyjna wspierana przez Europejski Fundusz Gwarancyjny (EFG), instrument utworzony przez Grupę EBI wraz z państwami członkowskimi UE w celu zwalczania ekonomicznych skutków pandemii. Celem operacji jest zaspokojenie potrzeb w zakresie kapitału obrotowego i płynności oraz ograniczeń inwestycyjnych MŚP w kontekście trwającej pandemii COVID-19 i stopniowego wychodzenia z niej.

Nowe finansowanie ok. 2 mld zł (444 mln euro) zostaną udostępnione polskim małym i średnim firmom dzięki syntetycznej sekurytyzacji portfela należności leasingowych i kredytowych.

Zgodnie z umową, Grupa EBI udziela gwarancji na pierwszą stratę (FLP) w wysokości 342 mln PLN (74 mln EUR) w ramach syntetycznej sekurytyzacji portfela 2,7 mld PLN (591 mln EUR) należności leasingowych i kredytowych pochodzących od Santander Leasing SA, członek grupy Santander Bank Polska.

Dzięki możliwościom zapewnionym przez EFG za pośrednictwem grupy EBI, grupa Santander Bank Polska udostępni około 2 mld zł (444 mln euro), co odpowiada 6x transzy FLP, nowych kredytów dla polskich MŚP na korzystnych warunkach (w formie obniżonych stóp procentowych).

Dodaj komentarz

X