Jak instrumenty pożyczkowe i usługi doradcze mogą przyspieszyć sprawiedliwą transformację – zaproszenie na konferencję

Krajowy Punkt Kontaktowy, Europejski Bank Inwestycyjny, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Województwo Śląskie zapraszają na konferencję poświęconą Mechanizmowi Sprawiedliwej Transformacji (MST).

Konferencja odbywa się 30 maja br w Muzeum Śląskie, ul. Dobrowolskiego 1, Katowice, w godzinach 10:00 – 15:00

Mechanizm Sprawiedliwej Transformacji (ang. Just Transition Mechanism – JTM) jest narzędziem zapewniającym, by transformacja na rzecz gospodarki neutralnej dla klimatu przebiegała w sposób sprawiedliwy, nie pozostawiając nikogo samemu sobie. Mechanizm zapewnia ukierunkowane wsparcie, które w latach 2021-2027 pozwoli zainwestować około 55 mld euro w działania łagodzące negatywne skutki transformacji społeczno-gospodarczej w regionach najbardziej potrzebujących. Polskie regiony węglowe należą do jego głównych beneficjentów.

MST składa się z 3 filarów:

  1. Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST)
  2. Systemu sprawiedliwej transformacji w ramach InvestEU
  3. Nowego instrumentu pożyczkowego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)

Promocja II i III filaru jest kluczowa dla pełnego wykorzystania środków MST dostępnych zarówno dla podmiotów publicznych, jak i prywatnych z polskich regionów węglowych.

Zachęcamy do udziału w panelu pt.: „ Komponent InvestEU JTM”, w którym uczestniczy przedstawiciel Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych UE –  Dyrektor Arkadiusz Lewicki.

Organizatorem wydarzenia jest Europejski Bank Inwestycyjny, Województwo Śląskie oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Zapraszamy.

X