Rynek VC – Porozmawiajmy o Fundraisingu

W imieniu Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej oraz Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych pragniemy zaprosić Pana do udziału w panelu na konferencji "Rynek VC – porozmawiajmy o fundraisingu", która odbędzie się w dniu 14.09 br. w Warszawie. Celem konferencji jest edukacja rynku VC w zakresie fundraisingu. Chcemy pokazać proces fundraisingu z obydwu perspektyw - publicznych inwestorów, którzy są głównym źródłem kapitału dla funduszy VC w regionie CEE oraz zarządzających funduszami VC, którzy pozyskali od nich środki. Przedstawimy...

Podsumowanie Instrumentów Finansowych UE w Polsce. Stan wykorzystania i perspektywy na przyszłość. Najlepsze praktyki i przykłady sukcesów

  Konferencja Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej we współpracy z Komisją Europejską, Ministerstwem Rozwoju i Technologii oraz Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Celem wydarzenia było podsumowanie dotychczasowych działań i podziękowanie najlepszym instytucjom finansowym, które podjęły się niełatwej misji krajowego wdrożenia centralnych instrumentów zwrotnych Unii Europejskiej. W efekcie ponad 130 tysięcy polskich przedsiębiorców uzyskało już prawie 25 mld zł preferencyjnego finansowania od 200 instytucji finansowych. W konferencji wzięły udział instytucje finansowe, regulatorzy, instytucje wsparcia rynku komercyjnego, beneficjenci i...

X