Podsumowanie Instrumentów Finansowych UE w Polsce. Stan wykorzystania i perspektywy na przyszłość. Najlepsze praktyki i przykłady sukcesów

  Konferencja Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej we współpracy z Komisją Europejską, Ministerstwem Rozwoju i Technologii oraz Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Celem wydarzenia było podsumowanie dotychczasowych działań i podziękowanie najlepszym instytucjom finansowym, które podjęły się niełatwej misji krajowego wdrożenia centralnych instrumentów zwrotnych Unii Europejskiej. W efekcie ponad 130 tysięcy polskich przedsiębiorców … Czytaj dalej Podsumowanie Instrumentów Finansowych UE w Polsce. Stan wykorzystania i perspektywy na przyszłość. Najlepsze praktyki i przykłady sukcesów