KPK ds. IF PUE jako Partner serdecznie zaprasza w dniu 28 marca na warsztaty „Gdzie po finansowanie dla Agrobiznesu”?

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej jako Partner serdecznie zaprasza w dniu 28 marca na warsztaty „Gdzie po finansowanie dla Agrobiznesu”?

W panelu o Instrumentach finansowych UE dla agrobiznesu zostanie przedstawiony ekosystem programów Unii Europejskiej w Polsce oraz model wsparcia instrumentów finansowych.

Przedstawiciel KPK zaprezentuje korzyści ze stosowania instrumentów gwarancyjnych zarówno na poziomie instytucji finansowych jak również ostatecznych odbiorców oraz udzieli praktycznych wskazówek jak efektywnie korzystać z tego rodzaju wsparcia. Zostaną także przedstawione przykłady programów gwarancyjnych dla agro realizowanych przez Europejski Fundusz Inwestycyjny przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przybliżony zostanie również największy program inwestycyjny InvestEU wraz ze wskazaniem jego elementów dedykowanych branży agro.

W trakcie konferencji zapraszamy także na stanowisko eksperckie KPK, które będzie dostępne dla Państwa w dn. 27-28.03.24.

 

Dodaj komentarz

X