Gwarancje BGK z InvestEU zabezpieczą ponad 3 mld zł finansowania dla MŚP

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisał umowę z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI). Współpraca umożliwi wprowadzenie do oferty banku gwarancji z programu InvestEU. Unijne wsparcie to szansa dla podmiotów, które nie posiadają wymaganych zabezpieczeń spłaty kredytu lub wykorzystały już limity pomocy de minimis.

– Porozumienie to, wspierane przez inicjatywę InvestEU, podkreśla nasze zaangażowanie na rzecz wzrostu i konkurencyjności polskich MŚP. 3 miliardy złotych zmobilizowane dzięki tej umowie pozwolą przedsiębiorstwom w całej Polsce dynamicznie rozwijać się i tym samym przyczynić się do wzrostu gospodarczego Polski- powiedziała Marjut Falkstedt, dyrektor generalna Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI)

Bank Gospodarstwa Krajowego jest jedną z 16 instytucji w całej UE, które wdrażają instrumenty z Funduszu InvestEU. Wcześniej Bank Gospodarstwa Krajowego korzystał z regwarancji EFI finansowanej ze środków programu COSME oraz Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego.

– Gwarancje BGK z regwarancją z InvestEU to kolejny program, który wdrażamy z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym. Z perspektywy przedsiębiorców unijne zabezpieczenie to uzupełnienie dotychczasowej oferty gwarancyjnej BGK. Produkt z całą pewnością docenią mikrofirmy ubiegające się o finansowanie do 50 tys. euro. Od takich przedsiębiorców BGK nie będzie pobierał opłaty za udzielenie gwarancji. Co więcej, gwarancje z programu InvestEU nie wliczają się do limitu pomocy de minimis. Oznacza to, że firmy, które np. podczas pandemii COVID-19 skorzystały z programów pomocowych i ten limit wykorzystały, będą mogły, co do zasady, skorzystać z gwarancji BGK z programu InvestEU. Oferta przygotowywana przez BGK we współpracy z EFI będzie dostępna na przełomie II i III kwartału 2024 roku – Mateusz Olszak, dyrektor programu Rozwój przedsiębiorczości w BGK

Oferta będzie skierowana do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. Nowe gwarancje, dostępne w ofercie BGK, będą posiadały regwarancję z Programu InvestEU. Oznacza to, że Europejski Fundusz Inwestycyjny przejmuje na siebie ryzyko braku spłaty części zaciągniętego przez przedsiębiorcę kredytu. Oferta wypracowana przez BGK we współpracy z EFI umożliwi dostęp do finansowania dla podmiotów, które nie dysponują wymaganym przez banki zabezpieczeniem spłaty kredytu. Przedsiębiorca musi jednak posiadać zdolność kredytową określaną przez bank kredytujący.

– Banki, zgodnie z regulacjami, muszą zabezpieczyć spłatę zobowiązania zaciąganego przez kredytobiorcę. Nie każdy podmiot – a dotyczy to przede wszystkim mikroprzedsiębiorstw – jest w stanie takie zabezpieczenie dostarczyć. W sukurs przedsiębiorcom przychodzą Unia Europejska i Bank Gospodarstwa Krajowego, którzy umożliwiają dostęp do korzystnych zabezpieczeń. Gwarancje z programu InvestEU, podobnie jak inne gwarancje oferowane przez BGK, będą dostępne za pośrednictwem banków kredytujących. Warto podkreślić, że spośród wielu form wsparcia przedsiębiorczości, gwarancje takie są najbardziej cenionym i sprawdzonym instrumentem wspierania dostępu do kredytu – Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Unii Europejskiej (KPK)

KPK wspierał BGK w procesie przygotowania do udziału w InvestEU oraz wspiera w trakcie implementacji rynkowej ww. umowy, tak w sektorze finansowym, jak i w kolejnym etapie-
w promocji wśród beneficjentów końcowych.

– Największym wyzwaniem jest obecnie zainteresowanie i zapewnienie realnego udziału jak największej liczby krajowych banków kredytujących- tzw. subpośredników finansowych dla BGK. Duża liczba banków – to nie tylko szersza i bardziej konkurencyjna oferta dla przedsiębiorcy, ale i szansa na szybszą absorpcję unijnych środków, dająca szansę na kolejną transzę środków z programów UE dla polskich firm. Zainteresowanie na polskim rynku rośnie i robimy wszystko, aby w ciągu najbliższych tygodni zbudować kompletną platformę banków współpracujących z BGK w ramach InvestEU- dodał Arkadiusz Lewicki.

Gwarancje BGK z programu InvestEU – na jakich zasadach?

Gwarancja może zabezpieczyć 80 proc. wartości kredytu inwestycyjnego lub obrotowego. Zaletą produktu są niskie lub – w przypadku mikrofinansowań – nawet zerowe koszty udzielenia gwarancji. O wsparcie będą mogły ubiegać się wszystkie firmy MŚP, bez względu na branżę. Przedsiębiorcy będą mogli zabezpieczyć gwarancją kredyty do kwoty 2 mln euro, natomiast w przypadku mikrofinansowania do 50 tys. euro.

Aby ubiegać się o gwarancje BGK z programu InvestEU, przedsiębiorca nie będzie musiał składać wniosków w kilku instytucjach. Wszystkich formalności dopełni w jednym miejscu –
w banku, w którym ubiega się o kredyt i który podpisał umowę o współpracy z BGK.

Program gwarancji BGK z regwarancją EFI korzysta ze wsparcia Unii Europejskiej ze środków Funduszu InvestEU.


 

Europejski Fundusz Inwestycyjny to instytucja Unii Europejskiej, której większościowym udziałowcem jest Europejski Bank Inwestycyjny. EFI wspiera inwestycje MŚP o strategicznym znaczeniu dla UE, w szczególności w kontekście transformacji ekologicznej i cyfrowej, a także zwiększenia odporności na kryzys ekonomiczny oraz wzmocnienie strategicznych łańcuchów wartości.

Program InvestEU ma na celu uzupełnienie luki inwestycyjnej i poprawę poziomu inwestycji dzięki zapewnieniu gwarancji UE na akcję kredytową prowadzoną przez EBI, krajowe banki rozwoju oraz inne instytucje finansowe. Zapewnienie gwarancji UE ma zmobilizować przede wszystkim prywatne, ale również publiczne środki na inwestycje o strategicznym znaczeniu dla gospodarki UE.

Bank Gospodarstwa Krajowego to polski bank rozwoju, jedyna taka instytucja w kraju. BGK wspiera zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Polski. Jego działania wpływają na powstawanie miejsc pracy, budowę mieszkań, rozwój infrastruktury i poprawę jakości powietrza. Jednym z kluczowych działań BGK jest wspieranie rozwoju konkurencyjności i innowacyjności polskich firm.

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Unii Europejskiej jest ośrodkiem ministra ds. gospodarki, PARP i ZBP. Instytucja ma na celu wspieranie przedsiębiorców w dostępie do finansowania zwrotnego, opartego na instrumentach finansowych programów centralnych UE. KPK prowadzi działalność informacyjną, promocyjną oraz doradczą dla krajowego rynku finansowego oraz dla środowisk beneficjentów.

  • Więcej informacji o Umowie BGK z EFI: Jacek.Iwaniuk@bgk.pl
  • Więcej informacji o Programie InvestEU i krajowych pośrednikach finansowych InvestEU: kpk@kpkUE.gov.pl , tel. 607 929 391

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X