Gwarancja Investmax zabezpieczy ponad 3 mld zł kredytu dla MŚP

  Podczas Forum Finansowania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców 2024, Bank Gospodarstwa Krajowego poinformował o udostępnieniu sektorowi bankowemu gwarancji Investmax z regwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego – atrakcyjnej formy wsparcia dla przedsiębiorców. Skorzystać z niej będą mogły mikro-, małe i średnie firmy, a łączna wartość kredytów zabezpieczonych nową gwarancją może przekroczyć 3 mld zł. Nowy produkt BGK powstał dzięki wykorzystaniu środków z Programu InvestEU, którego zadaniem jest wspieranie celów polityki Unii Europejskiej poprzez szereg działań, które przyczyniają się m.in. do wzrostu...

X