Katedra Teorii Zarządzania z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach jest partnerem europejskiego projektu badawczego STARTIFY7: A Team-Building, Thematically-Focused and Lean-Training Summer Academy System for Young Future ICT Entrepreneurs (http://www.startify7.eu) realizowanego w ramach programu Horyzont 2020.

Projekt Startify7 ma na celu przeprowadzenie nowatorskich szkoleń w formie dwutygodniowych Letnich Akademii w 7 krajach Unii Europejskiej oraz dwóch konkursów podsumowujących (tzw. bootcamp’ów w Brukseli), które pozwolą zwiększyć szanse młodych, europejskich, przyszłych przedsiębiorców rozpoczynających działalność w sektorze ICT.

Tegoroczne szkoły letnie odbędą się w Grecji, Hiszpanii, Holandii i w Polsce (na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach), w dniach 4-15 lipca 2016 r. Więcej informacji na tej stronie.

Startify7_SA-plakat_3-czerwca

 

X