7 Program Ramowy

Oferta preferencyjnego finansowania z 7 Programu Ramowego została zakończona. Kontynuacją są instrumenty finansowe InnovFin uruchamiane w programie Horyzont 2020.

Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego na lata 2007-2013 (7PR) był największym – przed programem Horyzont 2020 – programem ramowym UE i jednocześnie największym (54 mld EUR) mechanizmem finansowania badań naukowych i transferu technologicznego w Europie. W ramach 7PR, obok dotacji, uruchomiono m.in. instrumenty wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw w zakresie dostępu do finansowania zewnętrznego (RSFF, RSI).

W ramach Instrumentu Podziału Ryzyka (Risk Sharing Instrument, RSI) 7 Programu Ramowego dostępne były produkty finansowe dla przedsiębiorców, oferowane przez krajowych pośredników Programu: Pekao SA, Deutsche Bank oraz Raiffeisen-Leasing Polska. Pośrednicy ci korzystali z gwarancji Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. W razie niewypłacalności przedsiębiorstwa korzystającego z oferty, gwarancja EFI pokrywa 50% niespłaconej części zobowiązania (zarówno kapitał, jak i odsetki). Dzięki gwarancji pośrednicy byli w stanie zaoferować przedsiębiorcom finansowanie na preferencyjnych warunkach: przy niższym oprocentowaniu, na dłuższy okres, przy niższych wymogach dotyczących zabezpieczeń. W ramach instrumentów finansowych programów UE przedsiębiorcy korzystają także z uproszczonych procedur kredytowych oraz braku reżimu pomocy publicznej (w tym limitów i sprawozdawczości z tym związanej).

Preferencyjne finansowanie w ramach RSI było dostępne dla przedsiębiorstw małych, średnich i średnich-plus (small midcaps, do 500 zatrudnionych). Przedsiębiorca planujący skorzystanie z oferty finansowej w ramach RSI musiał spełnić co najmniej jedno z listy kryteriów innowacyjności kwalifikujących do preferencyjnej oferty, np. inwestować w produkcję lub rozwój innowacyjnych produktów, procesów lub usług, bądź też być przedsiębiorstwem „szybko rosnącym”. Ze wsparcia w ramach RSI można było korzystać wielokrotnie.

Instrumenty finansowe 7PR są kontynuowane w postaci instrumentów InnovFin – EU Finance for Innovators programu Horyzont 2020.

Lista pośredników finansowych wszystkich programów UE dostępna jest w sekcji aktualna oferta dla przedsiębiorców.

X