•  

  Konferencja Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej we współpracy z Komisją Europejską, Ministerstwem Rozwoju i Technologii oraz Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

  Celem wydarzenia było podsumowanie dotychczasowych działań i podziękowanie najlepszym instytucjom finansowym, które podjęły się niełatwej misji krajowego wdrożenia centralnych instrumentów zwrotnych Unii Europejskiej. W efekcie ponad 130 tysięcy polskich przedsiębiorców uzyskało już prawie 25 mld zł preferencyjnego finansowania od 200 instytucji finansowych.

  W konferencji wzięły udział instytucje finansowe, regulatorzy, instytucje wsparcia rynku komercyjnego, beneficjenci i przedstawiciele organizacji beneficjentów oraz prasa.

  W czasie konferencji odbyła się uroczysta Gala, podczas której zostały także wyróżnione najlepsze instytucje finansowe rynku instrumentów finansowych Unii Europejskiej w Polsce. Nagrody mają na celu także promocję liderów oraz zachęcenie polskich instytucji finansowych do sięgania po nowe programy UE.

   

  Przyznano 5 Nagród Głównych oraz 10 Nagród Sektorowych.

  • Nagrody Główne – w kategoriach programowych:
  1. Najlepsza Krajowa Instytucja Prorozwojowa – Bank Gospodarstwa Krajowego
  2. Najlepszy Krajowy Pośrednik Finansowy UE – PKO Leasing S.A.
  3. Najlepszy Sub-Pośrednik Finansowy UE – ALIOR Bank S.A.
  4. Najlepsza Instytucja Współpracująca – Santander Bank Polska S.A.
  5. Najlepsza Instytucja Wspierająca Projekty Efektywności Energetycznej – BNP Paribas Polska S.A.
  • Nagrody Sektorowe – według rodzaju instytucji finansowej:
  1. Najlepszy Bank Publiczny – Bank Gospodarstwa Krajowego
  2. Najlepszy Bank Komercyjny – Bank Pekao S.A.
  3. Najlepszy Bank Spółdzielczy – Bank Spółdzielczy – Wschowa
  4. Najlepszy Bank Zrzeszający Bankowość Spółdzielczą – SGB-Bank S.A.
  5. Najlepsze Przedsiębiorstwo Leasingowe – PKO Leasing S.A.
  6. Najlepszy Fundusz Pożyczkowy – Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
  7. Najlepszy Fundusz Poręczeń Kredytowych – FPK Polfund S.A.
  8. Najlepszy Dom Maklerski i Fundusz Private Debt – CVI Dom Maklerski Sp. z o.o.
  9. Najlepszy Fundusz Podwyższonego Ryzyka – Market One Capital
  10. Najlepszy Organizator Sekurytyzacji – Grupa Banku Millenium

   

   

X