zaprasza

pod patronatem i we współpracy z:

Wydarzenie odbywa się w ramach Europejskiego Tygodnia Małych i Średnich Przedsiębiorców 2022

31 grudnia br. wygasa wiele form pomocowych dla przedsiębiorców ustanowionych przez regulatora unijnego na czas pandemii oraz wojny w Ukrainie. Głównym motywem kampanii KPK jest zwrócenie uwagi przedsiębiorców na atrakcyjne kryzysowe instrumenty finansowe i na możliwość sięgnięcia do nich zanim wygasną. Kilkanaście miliardów złotych w różnych formach finansowych (kredytu, leasingu, pożyczek i kapitału podwyższonego ryzyka) czeka jeszcze na polskie firmy u Narodowych Pośredników Finansowych- banków, spółek leasingowych, funduszy pożyczkowych i poręczeniowych oraz funduszy vc. Kolejne instrumenty i środki dla biznesu zostaną uruchomione zaś w nowym, 2023 r. co warto uwzględnić w planach finansowych i inwestycyjnych przedsiębiorstw na nadchodzący okres działalności.

Dlatego podczas seminarium opowiemy i odpowiemy na pytania:

 • Gdzie już albo jeszcze jest dostępne wsparcie ?
 • Mapa dostępnych instrumentów finansowych UE dla polskich przedsiębiorców
 • Jak przygotować się i skutecznie pozyskać finansowanie UE/EFG w naszej instytucji?
 • Sesja praktyków dla biznesu
 • Zadane podczas dyżurów eksperckich dla Przedsiębiorców

Wystąpią eksperci m.in. z:

 • Ministerstwa Rozwoju i Technologii
 • Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Banku Gospodarstwa Krajowego
 • Europejskiego Banku Inwestycyjnego
 • Narodowych Pośredników Finansowych (NPF)- tj. instytucji finansowych wszystkich rodzajów (banki, leasingodawcy, fundusze pożyczkowe i poręczeniowe
 • Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości – EEN
 • KPK ds. Instrumentów Finansowych UE

⇒ Przejdź do formularza rejestracyjnego ⇐

Udział w Webinarium jest bezpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Rejestracja czynna do: 24 listopada br.

AGENDA

11.00: Otwarcie i powitanie: Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Unii Europejskiej (KPK)

11.10: Wystąpienia wprowadzające:

 • Olga Semeniuk, Pełnomocnik Rządu ds. MŚP, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii (tbc)
 • Mikołaj Różycki, Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Marzenna Guz-Vetter, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

11.30: Gdzie już albo jeszcze po wsparcie UE dla MŚP w Polsce ?

11.30-11.50: Mapa dostępnych instrumentów finansowych (zwrotnych) UE dla polskich przedsiębiorców:

 • Jarosław Kała, Koordynator Obszaru Finansowania Instrumentów Dłużnych , KPK
 • Marek Ulman, Koordynator Obszaru Finansowania Kapitałowych i Alternatywnych, KPK

11.50-14.00: Jak przygotować się i skutecznie pozyskać finansowanie UE/EFG w naszej instytucji? Sesja Narodowych Pośredników Finansowych – praktyków dla biznesu:

 • Kredyty, pożyczki, gwarancje, doradztwo: Grzegorz Rabsztyn, Dyrektor Biura EBI w Polsce
 • Kapitał VC/PE: Michał Bartosz, Partner Zarządzający funduszem bValue Growth Fund
 • Kapitał VC: Wojciech Majewski, Partner w Simpact Ventures Sp. z o.o.
 • Kapitał VC: Piotr Miller, Senior Partner w Avallon sp. z o.o.
 • Gwarancje: Mateusz Olszak, Dyrektor Departamentu Gwarancji i Poręczeń, Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Kredyty: Dominika Byrska, Dyrektor Biura Programów i Procesów, Bank Pekao SA
 • Leasing i pożyczki: Izabela Fotyga, Dyrektor ds. Rozwoju Produktów, PKO Leasing SA
 • Sekurytyzacja, kredyt, leasing: Agnieszka Kwiatkowska, Starszy Ekspert, Departament Marketingu Przedsiębiorstw, Bank Millennium SA oraz Marcin Modliborek, Kierujący Wydziałem Zarządzania Produktami, Millennium Leasing
 • Sekurytyzacja, leasing i pożyczki: Roksana Obuchowska, Główny Specjalista, Santander Leasing SA
 • Pożyczka antyinflacyjna: Beata Walacik, Koordynator, Agencja Rozwoju Przemysłu SA
 • Mikropożyczki: Cezary Górka, Dyrektor, Fundusz mikropożyczkowy TISE SA
 • Poręczenia kredytowe: Mariusz Krzych, Koordynator Regionalny, Fundusz Poręczeń Kredytowych Polfund SA
 • Obligacje: Marcin Leja, Dyrektor Zarządzający, Domu Maklerskiego CVI sp. z o.o.

14.00-14.20: Nowe instrumenty bezzwrotne (dotacyjne i doradcze) dla wsparcia przedsiębiorców w ramach programów Polityki Spójności:

 • Ilona Rudka, Starszy Specjalista, Departament Komunikacji i Marketingu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

14.20:14.35: Instrumenty bezzwrotne (dotacyjne i doradcze) dla wsparcia przedsiębiorców w ramach Programu na rzecz Jednolitego Rynku- Sieć Enterprise Europe Network:

 • Łukasz Nikitin, Koordynator Konsorcjum Enterprise Europe Network, EEN-Centralnego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

14.35: Sesja Pytań i Odpowiedzi (Q&A)

15.00: Zakończenie seminaryjnej spotkania

15.00-16.00: Dyżury eksperckie online dla Przedsiębiorców

Dostęp do Dyżurów:

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami w celu indywidualnych konsultacji.
Dyżury będą dostępne pod numerem telefonu: +48 22 295 35 97.
Po połączeniu i wybraniu języka należy podać numer spotkania:

 • 2741 706 6927 – DYŻUR EKSPERCKI WS. FINANSOWANIA DŁUŻNEGO
 • 2744 409 4103 – DYŻUR EKSPERCKI WS. FINANSOWANIA KAPITAŁOWEGO I ALTERNATYWNEGO

a następnie zatwierdzić znakiem # oraz podać numer uczestnika wciskając również znak #.

W razie pytań/problemów prosimy o kontakt pod adresem: kpk@kpkUE.gov.pl

Partnerzy

X