Instrumenty Finansowe AntyCovid19

 

I. Oferta Narodowych Pośredników Finansowych programów UE – AntyCovid19:

Preferencyjne finansowanie udostępniają Narodowi Pośrednicy Finansowi Programów UE. Aktualna oferta obejmuje finansowanie dłużne:

  1. dla małych i średnich przedsiębiorców,
  2. dla innowatorów,
  3. dla mikroprzedsiębiorców i dla przedsiębiorstw społecznych,
  4. dla przedsiębiorców z sektorów kultury i kreatywnych,
  5. finansowanie kapitałowe,
  6. pożyczki dla dużych projektów.

1. Finansowanie dla małych i średnich przedsiębiorców w ramach programu COSME

W ramach programu COSME, 10 banków komercyjnych oraz 2 zrzeszenia banków spółdzielczych wraz z 180 bankami spółdzielczymi zrzeszonymi oferuje preferencyjne kredyty do wysokości 600 tys. zł dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Banki te biorą udział w programie za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, który udostępnia im gwarancje ze wsparciem UE. Dzięki gwarancji, obejmującej okres do 99 miesięcy w przypadku kredytów inwestycyjnych i do 39 miesięcy dla kredytów obrotowych, przedsiębiorcy korzystający z oferty nie muszą przedstawiać zabezpieczenia majątkowego. Za objęcie kredytu gwarancją pobierana jest niska prowizja (1% lub 0,7% w skali roku), a wniosek o udzielenie gwarancji przyjmowany jest w momencie składania wniosku kredytowego. Kredyty z tzw. gwarancją PLG-COSME są dostępne u następujących pośredników:

Opis gwarancji PLG-COSME Banku Gospodarstwa Krajowego: bgk.pl

Bank Pekao SA oferuje preferencyjne kredyty dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z gwarancją programu COSME. Maksymalna kwota kredytu to 12,9 mln PLN (równowartość 3 mln EUR). Preferencje dla przedsiębiorców polegają m.in. na finansowaniu przedsiębiorstw o krótkim okresie działalności. Z kolei przedsiębiorstwa działające co najmniej 3 lata mogą skorzystać z kredytu z wkładem własnym obniżonym do 10%. Łączny portfel preferencyjnego finansowania z gwarancją COSME w ofercie Banku Pekao to 1,2 mld PLN.

Informacja o ofercie

PKO Leasing w ramach programu COSME oferuje preferencyjny leasing oraz pożyczki w wysokości do 1,5 mln. zł. Preferencje dla klientów polegają m.in. na rezygnacji z wymogu dodatkowego zabezpieczenia rzeczowego, oraz na ułatwieniu i skróceniu procedury przyznania finansowania. Z oferty mogą skorzystać także przedsiębiorcy standardowo uznawani za bardziej ryzykownych, np. rozpoczynający działalność. Udział w unijnym programie umożliwia ponadto finansowanie nieszablonowych projektów, z którymi wiąże się wyższe ryzyko. PKO Leasing planuje udzielenie łącznie 1,5 mld PLN preferencyjnego finansowania z gwarancją COSME.

Informacje o ofercie

2. Finansowanie dla innowatorów

CVI Dom Maklerski (CVI) oferuje preferencyjne finansowanie dłużne typu private debt dla innowacyjnych przedsiębiorców poniżej 500 zatrudnionych. Finansowanie w zakresie 8-30 mln zł jest udostępniane w ramach współzarządzanego przez CVI i Noble Funds TFI funduszu obligacji korporacyjnych Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZAN. Dzięki umowie CVI z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym, CVI jest w stanie obniżyć cenę finansowania. Oferta będzie aktywna do II kwartału 2020 r. lub do wyczerpania portfela o wartości 834 mln zł.
Informacja o ofercie

3. Finansowanie dla mikroprzedsiębiorców oraz przedsiębiorstw społecznych

Preferencyjne kredyty dla mikroprzedsiębiorców o krótkim (do trzech lat) okresie działalności oferuje Bank Pekao SA. Oferta obejmuje kredyty inwestycyjne do kwoty 100 tys. zł oraz kredyty w rachunku bieżącym do 20 tys. zł, zabezpieczone bezpłatną, 90% gwarancją w ramach programu EaSI. Oferta będzie dostępna przez 5 lat lub do wyczerpania limitu (łącznie 60 mln zł).

Informacja o ofercie

TISE S.A. oferuje preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorstw społecznych, uruchomione w ramach programu EaSI. Pożyczka do wysokości 1,5 mln zł może być udzielona na okres do 7 lat. Oprocentowanie wynosi maksymalnie 8,5%.
Informacja o ofercie

4. Finansowanie dla przedsiębiorców z sektorów kultury i kreatywnych

Banki spółdzielcze i komercyjne, które zawarły odpowiednie umowy z BGK, oferują preferencyjne kredyty inwestycyjne i obrotowe do 8,4 mln zł, przeznaczone dla MŚP z sektorów kultury i kreatywnych. BGK zabezpiecza to finansowanie gwarancją pokrywającą 80% ryzyka, udzieloną na podstawie umowy z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym w ramach programu Kreatywna Europa. Ofertą dysponują:

5. Finansowanie dla dużych projektów lub przedsiębiorców

Przedsiębiorcy realizujący projekty o znacznej wartości, związane z działalnością badawczo-innowacyjną, którzy poszukują finansowania o wartości powyżej 7,5 mln euro, mogą skorzystać z pożyczek oferowanych w ramach instrumentów InnovFin programu Horyzont 2020. Pożyczki te są oferowane przez Europejski Bank Inwestycyjny, bez udziału pośredników narodowych.
Informacje o ofercie.

Europejski Bank Inwestycyjny oferuje także finansowanie dla projektów inwestycyjnych o wartości od 25 mln euro, w ramach Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych, części Planu Inwestycyjnego dla Europy.
Informacje o ofercie.

II. Dyżury eksperckie:

Terminarz dyżurów eksperckich znajduje się tutaj.

 

III. Konferencje, Seminaria, Warsztaty:

Harmonogram najbliższych wydarzeń znajduje się tutaj.

 

IV. Wsparcie finansowania jest dostępne w ramach szeroko pojętej tarczy antycovidowej w Polsce:

Linki do kluczowych instytucji antykryzysowych: