Zapraszamy na dyżury ekspertów

Bezpośrednio po części prezentacyjnej serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z Przedstawicielami poszczególnych instytucji, w celu pozyskania szczegółowych informacji na temat prezentowanej podczas seminarium oferty. Do Państwa dyspozycji pozostawiamy dwie formy kontaktu, tj. za pośrednictwem platformy WEBEX oraz telefoniczną. Pytania zadawane przez Państwa i odpowiedzi udzielane przez Ekspertów będą słyszane przez wszystkich uczestników dyżuru.W celu skorzystania z konsultacji niezbędne będzie podanie danych, na podstawie których będzie możliwa identyfikacja uczestnika na liście zarejestrowanych (np. przez podanie fragmentu adresu mailowego lub telefonu podanego w formularzu rejestracyjnym).

Dane dostępowe do poszczególnych pokoi wraz ze wskazaniem instytucji, której Ekspert spotka się z Państwem w trakcie dyżuru są prezentowane poniżej.

Pokój 1. Obsada: BGK – Piotr Natkański, KPK – Arkadiusz Lewicki

Numer spotkania (kod dostępu): 175 506 4787
Hasło spotkania: 125800
Kliknij aby przejść do wirtualnego pokoju na platformie Webex.

Pokój 2. Obsada: TISE – Cezary Górka, KPK – Sebastian Sobieraj

Numer spotkania (kod dostępu): 175 227 0490
Hasło spotkania: 000999
Kliknij aby przejść do wirtualnego pokoju na platformie Webex.

Pokój 3. Obsada: FFR – Katarzyna Gierczak-Grupińska, KPK – Magdalena Typa

Numer spotkania (kod dostępu): 175 417 2633
Hasło spotkania: 000555
Kliknij aby przejść do wirtualnego pokoju na platformie Webex.

Pokój 4. Obsada: ARP – Beata Janczak, KPK – Marek Ulman

Numer spotkania (kod dostępu): 175 102 0826
Hasło spotkania: 000777
Kliknij aby przejść do wirtualnego pokoju na platformie Webex.

Dostęp Telefoniczny +48 22 295 35 97

Podaj odpowiedni kod spotkania widoczny obok i zatwierdź ##

  • Bank Gospodarstwa Krajowego – 175 506 4787 #
  • Towarzystwo Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych – 175 227 0490 #
  • Fundacja Firmy Rodzinne – 175 417 2633 #
  • Agencja Rozwoju Przemysłu – 175 102 0826 #
X