Pierwsze pożyczki InnovFin Science w Polsce i w UE

Europejski Bank Inwestycyjny udzielił w Polsce dwóch pożyczek w ramach nowego instrumentu programu Horyzont 2020: InnovFin Science.