National Contact Point

Financial Instruments of the European Union Programmes

promotes Polish financial institutions

Invitation to Events

Środki na rozwój firmy i zatrudnienia

Termin: 23 stycznia 2020 r.
Miejsce: Centrum Przedsiębiorczości Smolna
Organizator: Centrum Przedsiębiorczości Smolna

KPK IF jako partner merytoryczny wydarzenia zaprasza przedsiębiorców na szkolenie z cyklu „Środki na rozwój firmy i zatrudnienia” poświęcone m.in. preferencyjnemu finansowaniu dla przedsiębiorców w programach UE. Zapraszamy również do indywidualnych konsultacji z ekspertami KPK na stanowisku eksperckim. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Informacje o wydarzeniu

Formularz rejestracyjny

Termin: 6 luty 2020 r.
Miejsce: Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej
Organizator: Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze

KPK IF jako partner merytoryczny wydarzenia organizowanego przez Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze zaprasza przedsiębiorców na konferencję pt. „Uczelnie i Przedsiębiorstwa na rzecz stabilnego rozwoju kraju”.
W szczególności zapraszamy do udziału w bloku sesji pt. „Publiczne i prywatne finansowanie współpracy Uczelni z Przedsiębiorstwami” z udziałem przedstawiciela KPK.

Informacje o wydarzeniu

Formularz rejestracyjny

News