Support for the polish business

in the Covid-19 times

More informations

Invitation to Events

News

Zmiany do programów pomocowych związanych z COVID-19

Wraz z wprowadzeniem piątej zmiany do Tymczasowych ram środków pomocy państwa w lutym br. , Komisja Europejska wydłużyła okres stosowania tych zasad udzielania pomocy państwa do końca 2021 roku oraz podwyższyła niektóre pułapy pomocy np.: z 800 tys. EUR  do 1,8 mln EUR w przypadku pomocy udzielanej w oparciu o art. 3.1.
Stosowanie wyższych pułapów nie następuje automatycznie. Państwa członkowskie, zainteresowane wprowadzeniem takich zmian, muszą notyfikować Komisji zmiany obowiązujących programów pomocowych dotyczących udzielania pomocy kryzysowej – zgodnie z poszczególnymi sekcjami Komunikatu.
W tym celu Polska wystąpiła o stosowną notyfikację, a Komisja Europejska decyzją nr SA.62078 (2021/N)  z 16 marca br. zaakceptowała przedłużenie obowiązywania programów pomocowych i podwyższenie niektórych pułapów pomocy
Lista krajowych instrumentów pomocowych związanych z COVID-19 oraz zakres zmian wynikających z decyzji KE dostępna jest po tym linkiem.
W przypadku zainteresowania informacją o programach pomocowych dostępnych za pośrednictwem banków, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.
Z poważaniem
Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej
Związek Banków Polskich
ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa
e-mail: programy@kpkUE.gov.pl
www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl

Read more

Guarantees COVID EU-19 – also for the cultural and creative sectors

The guarantee offer under the Creative Europe program is available for entrepreneurs from the cultural and creative sectors. At the beginning of the year, BGK withdrew from charging the commission due for granting the guarantee until June 30, 2020.

The guarantees secure up to 80% of the loan amount in the maximum amount of PLN 8.4 million. Guarantees may be granted for a period of 99 months in the case of investment loans and 27 months in the case of working capital loans.

The entrepreneurs can apply for the loan with guarantees dedicated for enterprises from the cultural and creative sectors in 5 banks. Creative Europe guarantees are granted on the basis of de minimis aid.

For more details please go to the website: https://instrumentyfinansoweue.gov.pl/finansowanie-dla-beneficjentow/

Read more

The extended validity period of the preferential conditions of the EU guarantees at BGK.

The preferential conditions for granting guarantees by BGK under the framework programs of the European Commission were extended till the end of June 2021.

Preferential conditions of the COSME guarantee – until 30th June 2021, the reduced commission for granting the COSME guarantee will continue to apply, i.e. 0.7% of the guarantee amount for working capital loans. Moreover, the maximum guarantee period for working capital loans granted in the period from 1st January 2021 to 30th June 2021 was extended to 39 months. The offer also includes guarantees for securing investment loans with a loan period of up to 8 years.

Read more