Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych (European Fund for Strategic Investment, EFSI) został powołany w 2015 r. przez Komisję Europejską i jest zarządzany przez Europejski Bank Inwestycyjny. Pierwotna gwarancja Komisji Europejskiej w wysokości 16 mld euro  została zwiększona do 26 mld euro w 2017 r.   Zaangażowanie  Grupy EBI również w 2017 r. uległo zwiększeniu z dotychczasowych 5 mld euro do 7,5 mld euro. Przy zakładanym średnim mnożniku wynoszącym 15, powinno to pozwolić na uruchomienie inwestycji o wartości 500 mld euro. Swój wkład – bezpośrednio lub za pośrednictwem krajowych banków rozwoju – wnoszą również państwa członkowskie.

Wsparcie projektów inwestycyjnych w ramach Funduszu jest realizowane według zasad Grupy EBI, stosowanych także w przypadku instrumentów finansowych programów ramowych UE. W ramach tzw. Infrastructure & Innovation window dostępne są pożyczki i inne formy finansowania udzielanego przez EBI, wspierające projekty finansowaniem o wartości od 7,5 mln euro (przy czym EBI finansuje do 50% wartości projektu).

Z kolei w ramach SME & mid-cap window, Europejski Fundusz Inwestycyjny (należący do Grupy EBI) uruchamia instrumenty gwarancyjne i kapitałowe, wspierające dostęp do finansowania dla przedsiębiorstw do 500 zatrudnionych. Finansowanie udzielane jest przez pośredników finansowych, korzystających z gwarancji portfelowych, sekurytyzacji lub finansowania kapitałowego.

Link: Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych.

X