plan-inwestycyjny-dla-europy-logocosme_logologokpktop
Logo_BGK   Logotyp_Idea_Bank.svg   raiffeisen-leasing

Narodowi Pośrednicy Finansowi Programu COSME

Organizatorzy

komisjaeuropejska

Patroni honorowi

Dzień informacyjny COSME w Polsce

Finansujmy mały biznes!
Instrumenty finansowe Programu COSME dla MŚP w Polsce

29 czerwca 2016 r., Klub Bankowca, ul. Smolna 6, Warszawa

Realizator transmisji: TransmisjeOnline.pl

PROGRAM

10.30 Recepcja

SESJA I

11.00: Powitanie gości i wprowadzenie – Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej
11.10: Wystąpienie dr Jerzego Kwiecińskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju
11.25: Wystąpienie dr Marka Prawdy, Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce
11.40: “Oczekiwania mikro, małych i średnich przedsiębiorców wobec rynku finansowego” – Edward Tomasz Połaski, Prezes Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw
11.55: Panel dyskusyjny:
Pierwsze 1000 projektów polskich MŚP w COSME – pierwsze doświadczenia – pierwsze wnioski i rekomendacje?

Moderator: red. Robert Lidke, Naczelna Redakcja Gospodarcza, Polskie Radio S.A.
Paneliści (alfabetycznie):

  • Jarosław Augustyniak, Prezes Idea Bank S.A.
  • Andrzej Krzemiński, Prezes Raiffeisen-Leasing Polska S.A.
  • Włodzimierz Kocon, Wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego
  • Dominik Jankowski, Dyrektor Ośrodka Enterprise Europe Network przy Uniwersytecie Warszawskim

12.55: Przerwa, indywidualne sesje match-makingowe instytucji finansowych i przedsiębiorców

SESJA II

Moderator: red. Artur Osiecki, Rzeczpospolita

13.25: Instrumenty UE dla małego biznesu w praktyce:

13.30: Mapa Instrumentów finansowych UE dla MŚP w Polsce – Michał Gorzelak, Szef Obszaru Finansowania Dłużnego, KPK ds. IF PUE
13.45: Wsparcie EFSI dla MŚP w Polsce – Piotr Michałowski, Dyrektor Biura Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Polsce
14.00: Gwarancje rozwojowe w ramach Programu COSME oraz wsparcie BGK w ramach Planu Junckera – Halina Wiśniewska, Dyrektor Centrum Poręczeń i Gwarancji, Bank Gospodarstwa Krajowego (Narodowy Pośrednik Finansowy COSME)
14.20: Preferencyjny leasing i pożyczki dla MŚP – Monika Ostaszewska, Dyrektor, Raiffeisen-Leasing Polska S.A. (Narodowy Pośrednik Finansowy InnovFin i COSME)
14.35: Preferencyjny kredyt dla mikro, małych i średnich – Michał Knitter, Dyrektor Departamentu Produktów, Idea Bank S.A. (Narodowy Pośrednik Finansowy InnovFin i COSME)
14.50: Wsparcie niezwrotne dla polskich firm w ramach Programu COSME – Monika Łuczak, Departament Promocji Gospodarczej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
15.05: Biznes.gov.pl – instrumenty dla małego biznesu w praktyce – Marianna Sidoroff, Zastępca Dyrektora, Departament Gospodarki Elektronicznej, Ministerstwo Rozwoju
15.20: Wsparcie inkubacyjne dla MŚP – Grzegorz Wolff, Zastępca Dyrektora, Centrum Przedsiębiorczości Smolna, Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego
15.30: Sesja Pytań i Odpowiedzi
15.50: Podsumowanie konferencji i zakończenie części plenarnej konferencji: Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

16.00: Lunch, indywidualne sesje match-makingowe instytucji finansowych i przedsiębiorców

 

Formularz rejestracyjny

 

 

Partnerzy:

  enterpriseeuropenetwork   fundacja_malych_i_srednich_przedsiebiorstw   LOGO-Smolna_prost

Patroni Medialni:

tvp_info   Polskie_radio_logo   papbiznes

Wydarzenie zorganizowane i współfinansowane w ramach Programu Wieloletniego „Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw, w latach 2015–2021”

 

X