Stałe forum dialogu banków z klientem sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Ze strony środowiska bankowego głównym gospodarzem jest Rada Związku Banków Polskich ds. Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców zrzeszająca niemalże wszystkie banki w Polsce finansujące tego typu przedsiębiorców.

Tegoroczne Forum jest edycją szczególną, tak jak szczególny jest rok 2022 – to nie tylko jeszcze czas pandemii, ale i konfliktu wschodniego, destabilizacji wywołanej wysoką inflacją i galopującymi cenami energii oraz brakiem nowych funduszy unijnych, które od 2004 r. regularnie stymulowały i wspierały dynamikę rozwoju w Polsce – także w sektorze MŚP.

Celem lipcowej edycji Forum jest wspólna analiza i zaprezentowanie informacji nt. dostępu przedsiębiorców do kredytu i innych usług finansowych, w tym omówienie nowych uwarunkowań regulacyjnych oraz planowanych instrumentów publicznego wsparcia finansowania zewnętrznego dla biznesu. Podczas forum przedstawimy najnowsze raporty o stanie rynku kredytowego oraz umożliwimy uzyskanie indywidualnych konsultacji z ekspertami instytucji finansowych i publicznych.

Spotkanie będzie zarówno okazją do poznania oferty finansowej oraz najnowszych programów wsparcia jak i dyskusji oraz wymiany doświadczeń w zakresie rozwoju finansowania MŚP. Do udziału w Forum zaprosiliśmy banki, instytucje okołobankowe, organizacje przedsiębiorców oraz kluczowe instytucje publiczne dla rynku finansowego z obszaru MŚP.

Liczymy, że konferencja zgromadzi wielu uczestników rynku, w tym także innowatorów, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji otoczenia biznesu i pro biznesowych środków masowego przekazu. Udział w charakterze prelegentów potwierdzili już pierwsi prezesi banków, organizacji przedsiębiorców, ośrodków badawczych, kierownictw kluczowych dla biznesu resortów i agencji rządowych.

Podczas spotkania przedstawione zostaną bloki tematyczne z zakresu m.in.:

  • Dostęp do kredytu w czasach zmian
  • Otoczenie regulacyjne a dostęp do kredytu w erze turbulencji
  • Jak wesprzeć dostęp do usług finansowych w trudnych czasach?

Kliknij tutaj aby pobrać Agendę Wydarzenia.

Udział forum jest bezpłatny.
Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania miejsc.
Konferencja odbędzie się w j. pol. i j. ang.

Kontakt: Programy@zbp.pl

Zapraszamy Państwa do udziału w badaniu ankietowym w ramach Forum MMŚP 2022
Ankieta dostępna jest tutaj.

 

 

 

X