Kampania informacyjna nt. najnowszego unijnego wsparcia dla rozwoju innowacyjnego i kreatywnego biznesu

Gdańsk, 29 października 2019 roku
Gdański Park Naukowo-Technologiczny, Sala ABC, Budynek C, Ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk

Program Konferencji

  • godz. 10.30-11.00: Rejestracja
  • 11.00: Otwarcie i wprowadzenie: Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowym Punkcie Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów UE oraz Grzegorz Łepkowski, Koordynator Pomorskiego Ośrodka Enterprise Europe Network
  • 11.15: Preferencyjne finansowanie z Programów UE dla innowatorów, kreatorów i nie tylko… – Michał Gorzelak, Koordynator w Krajowym Punkcie Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów UE
  • 11.45: Profil Przedsiębiorcy Kreatywnego a Gwarancja Kreatywna Europa dla biznesu – Mateusz Olszak, Dyrektor, Bank Gospodarstwa Krajowego
  • 12.00: Giełda Finansowa dla Przedsiębiorców Kreatywnych i Innowacyjnych. Oferta Narodowych Pośredników Finansowych (preferencyjny kredyt i leasing) prezentacje i sesje B2B
  • 3.30: Kompleksowe wsparcie innowacyjnych MŚP na arenie międzynarodowej –projekt Enterprise Europe Network – Marcin Stolarek, Enterprise Europe Network
  • 13.45: Wsparcie grantowe dla przedsiębiorców kreatywnych w Polsce- Przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  • 14.00: Sesja Pytań i Odpowiedzi, Dyskusja
  • 14.30: Networking lunch, Sesje B2B, Stanowiska eksperckie i informacyjne
  • 16.00: Zakończenie spotkania.

Organizatorzy

Partnerzy Strategiczni

Partnerzy honorowi:

Partnerzy

Patroni Medialni


Projekt Enterprise Europe Network w Polsce jest współfinansowany przez Komisję Europejską
ze środków pochodzących z programu COSME na lata 2014 – 2021 oraz ze środków
budżetu państwa w ramach dotacji celowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

X