Konferencja „Kreatywny i Innowacyjny Przedsiębiorca” w Łodzi

Konferencja „Kreatywny i Innowacyjny Przedsiębiorca” w Toruniu

Łódź – 5 grudnia 2019 roku
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Piotrkowska 86, 90-103 Łódź

Program Konferencji

  • godz. 10.30-11.00: Rejestracja
  • 11.00: Otwarcie i wprowadzenie
  • 11.15: Preferencyjne finansowanie z Programów UE dla innowatorów, kreatorów i nie tylko – przedstawiciel KPK IF UE
  • 11.45: Profil Przedsiębiorcy Kreatywnego a Gwarancja Kreatywna Europa dla biznesu – przedstawiciel BGK
  • 12.10: Giełda Finansowa dla Przedsiębiorców Kreatywnych i Innowacyjnych. Oferta Narodowych Pośredników Finansowych (preferencyjny kredyt i leasing): prezentacje i sesje B2B
  • 13.30: Inne formy wsparcia dla rozwoju przedsiębiorców -przedstawiciel Enterprise Europe Network
  • 13.45: Wsparcie grantowe dla przedsiębiorców kreatywnych w Polsce – przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  • 14.10: Sesja Pytań i Odpowiedzi, Dyskusja
  • 14.40: Networking lunch, Sesje B2B, Stanowiska eksperckie i informacyjne
  • 16.00: Zakończenie spotkania.

Organizatorzy

Partnerzy honorowi:

Partnerzy:

Patroni Medialni