Kampania informacyjna nt. najnowszego unijnego wsparcia dla rozwoju innowacyjnego i kreatywnego biznesu

Lublin, 22 października 2019 roku
Lubelska Fundacja Rozwoju, Rynek 7, 20-111 Lublin

Program Konferencji

  • godz. 10.30-11.00: Rejestracja
  • 11.00: Otwarcie i wprowadzenie
  • 11.15: Preferencyjne finansowanie z Programów UE dla innowatorów, kreatorów i nie tylko
  • 11.45: Profil Przedsiębiorcy Kreatywnego a Gwarancja Kreatywna Europa dla biznesu
  • 12.00: Giełda Finansowa dla Przedsiębiorców Kreatywnych i Innowacyjnych. Oferta Narodowych Pośredników Finansowych (preferencyjny kredyt i leasing): prezentacje i sesje B2B
  • 13.30: Inne formy wsparcia dla rozwoju przedsiębiorców
  • 13.45: Wsparcie grantowe dla przedsiębiorców kreatywnych w Polsce
  • 14.10: Sesja Pytań i Odpowiedzi, Dyskusja
  • 14.40: Networking lunch, Sesje B2B, Stanowiska eksperckie i informacyjne
  • 16.00: Zakończenie spotkania.

Organizatorzy

Partnerzy Strategiczni

Partnerzy honorowi:

Partnerzy

Patroni Medialni


Projekt Enterprise Europe Network w Polsce jest współfinansowany przez Komisję Europejską
ze środków pochodzących z programu COSME na lata 2014 – 2021 oraz ze środków
budżetu państwa w ramach dotacji celowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

X