Kampania informacyjna nt. najnowszego unijnego wsparcia dla rozwoju innowacyjnego i kreatywnego biznesu

Toruń, 28 listopada 2019 roku
Toruński Park Technologiczny, ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń

Program Konferencji

 • godz. 10.30 – 11.00: Rejestracja
 • 11.00: Otwarcie i wprowadzenie – Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE oraz Tomasz Pasikowski, Wiceprezes Zarządu Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
 • 11.15: Wystąpienie – Dariusz Wojtowicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 • 11.30: Preferencyjne finansowanie z Programów UE dla innowatorów, kreatorów i nie tylko – Sebastian Sobieraj, Ekspert w Krajowym Punkcie Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów UE
 • 12.00: Profil Przedsiębiorcy Kreatywnego a Gwarancja Kreatywna Europa dla biznesu – Mateusz Olszak, Dyrektor Biura Rozwoju i Sprzedaży, Departament Gwarancji i Poręczeń w Banku Gospodarstwa Krajowego
 • 12.15:  Giełda Finansowa dla Przedsiębiorców Kreatywnych i Innowacyjnych. Oferta Narodowych Pośredników Finansowych (preferencyjny kredyt i leasing):
  • prezentacja – Agnieszka Głania, Alior Bank
  • stanowiska eksperckie –  Alior Bank, BGK, BOŚ Bank, Bank Polskiej Spółdzielczości, PKO Leasing
 • 12.30: Przerwa kawowa
 • 12.45: Wsparcie regionalnych MŚP w efektywnym zarządzaniu innowacjami –  Piotr Józefiak, Ekspert, Enterprise Europe Network, Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 • 13.00: Szybka Ścieżka do Twojego sukcesu rynkowego – dofinansowanie dla przedsiębiorstw – Anna Łabęcka, Starszy Specjalista w Dziale Wsparcia Komunikacji i Promocji w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
 • 13.15: Wsparcie grantowe dla przedsiębiorców kreatywnych w Polsce – Łukasz Ciołko, Zastępca Dyrektora Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • 13.30: Sesja pytań, dyskusja
 • 14.00: Networking lunch, sesje B2B, stanowiska eksperckie i informacyjne
 • 15.00: Zakończenie spotkania.

Organizatorzy

Partnerzy Strategiczni

Partnerzy honorowi:

Partnerzy

Patroni Medialni

Wydarzenie organizowane w ramach


Projekt Enterprise Europe Network w Polsce jest współfinansowany przez Komisję Europejską
ze środków pochodzących z programu COSME na lata 2014 – 2021 oraz ze środków
budżetu państwa w ramach dotacji celowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

X