Kampania informacyjna nt. najnowszego unijnego wsparcia dla rozwoju innowacyjnego i kreatywnego biznesu

Wrocław, 15 listopada 2019 roku
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii
Politechnika Wrocławska, Smoluchowskiego 48, 50-370 Wrocław

Program Konferencji

 • godz. 10.30 – 11.00: Rejestracja
 • 11.00: Otwarcie i wprowadzenie – Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE oraz przedstawiciel Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii
 • 11.15: Preferencyjne finansowanie z Programów UE dla innowatorów, kreatorów i nie tylko – Michał Gorzelak, Koordynator Obszaru Instrumentów Dłużnych, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE
 • 11.45: Profil Przedsiębiorcy Kreatywnego a Gwarancja Kreatywna Europa dla biznesu – Mateusz Olszak, Dyrektor Biura Rozwoju i Sprzedaży, Departament Gwarancji i Poręczeń w Banku Gospodarstwa Krajowego
 • 12.00: Giełda Finansowa dla Przedsiębiorców Kreatywnych i Innowacyjnych. Oferta Narodowych Pośredników Finansowych (preferencyjny kredyt i leasing):
  • prezentacja – Jacek Erazmus, Alior Bank
  • stanowiska eksperckie – Alior Bank, BGK, BOŚ Bank, Bank Polskiej Spółdzielczości, PKO Leasing
 • 12.20: Wsparcie przedsiębiorców w wejściu na rynki zagraniczne – Marcin Jabłoński, Enterprise Europe Network/Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej
 • 12.35: Szybka Ścieżka do Twojego sukcesu rynkowego – dofinansowanie dla przedsiębiorstw – Dorota Toczyska, Kierownik Działu Wsparcia Komunikacji i Promocji w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
 • 12.50: Wsparcie grantowe dla przedsiębiorców kreatywnych w Polsce – Łukasz Ciołko, Zastępca Dyrektora Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • 13.05: Sesja Pytań i Odpowiedzi, Dyskusja
 • 13.45: Networking lunch, Sesje B2B, Stanowiska eksperckie i informacyjne
 • 15.00: Zakończenie spotkania.

Organizatorzy

Partnerzy Strategiczni

Partnerzy honorowi:

Partnerzy

Patroni Medialni


Projekt Enterprise Europe Network w Polsce jest współfinansowany przez Komisję Europejską
ze środków pochodzących z programu COSME na lata 2014 – 2021 oraz ze środków
budżetu państwa w ramach dotacji celowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

X