Konferencja „Kreatywny i Innowacyjny Przedsiębiorca” we Wrocławiu

Kampania informacyjna nt. najnowszego unijnego wsparcia dla rozwoju innowacyjnego i kreatywnego biznesu

Wrocław, 15 listopada 2019 rokuWrocławskie Centrum Transferu TechnologiiPolitechnika Wrocławska, Smoluchowskiego 48, 50-370 Wrocław

Program Konferencji

godz. 10.30 – 11.00: Rejestracja11.00: Otwarcie i wprowadzenie – Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE oraz przedstawiciel Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii11.15: Preferencyjne finansowanie z Programów UE dla innowatorów, kreatorów i nie tylko – Michał Gorzelak, Koordynator Obszaru Instrumentów Dłużnych, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE11.45: Profil Przedsiębiorcy Kreatywnego a Gwarancja Kreatywna Europa dla biznesu – Mateusz Olszak, Dyrektor Biura Rozwoju i Sprzedaży, Departament Gwarancji i Poręczeń w Banku Gospodarstwa Krajowego12.00: Giełda Finansowa dla Przedsiębiorców Kreatywnych i Innowacyjnych. Oferta Narodowych Pośredników Finansowych (preferencyjny kredyt i leasing): prezentacja – Jacek Erazmus, Alior Bankstanowiska eksperckie – Alior Bank, BGK, BOŚ Bank, Bank Polskiej Spółdzielczości, PKO Leasing12.20: Wsparcie przedsiębiorców w wejściu na rynki zagraniczne – Marcin Jabłoński, Enterprise Europe Network/Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej12.35: Szybka Ścieżka do Twojego sukcesu rynkowego – dofinansowanie dla przedsiębiorstw – Dorota Toczyska, Kierownik Działu Wsparcia Komunikacji i Promocji w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju12.50: Wsparcie grantowe dla przedsiębiorców kreatywnych w Polsce – Łukasz Ciołko, Zastępca Dyrektora Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego13.05: Sesja Pytań i Odpowiedzi, Dyskusja13.45: Networking lunch, Sesje B2B, Stanowiska eksperckie i informacyjne15.00: Zakończenie spotkania.

Organizatorzy

Partnerzy Strategiczni

Partnerzy honorowi:

Partnerzy

Patroni Medialni

Projekt Enterprise Europe Network w Polsce jest współfinansowany przez Komisję Europejskąze środków pochodzących z programu COSME na lata 2014 – 2021 oraz ze środkówbudżetu państwa w ramach dotacji celowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.