Konferencja „Kreatywny i Innowacyjny Przedsiębiorca”

Kampania informacyjna nt. najnowszego unijnego wsparcia dla rozwoju innowacyjnego i kreatywnego biznesu