KPK IF PUE

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej
ul. Kruczkowskiego 8
00-382 Warszawa
e-mail: PROGRAMY@kpkUE.gov.pl
tel.: +48 607 929 391
www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl

Uwaga: konsultacje indywidualne w siedzibie KPK są możliwe wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Adres korespondencyjny:
Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej
Związek Banków Polskich
ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa

Zapraszamy do współpracy:
– przedsiębiorców,
– instytucje finansowe,
– instytucje otoczenia biznesu,
– przedstawicieli administracji,
– dziennikarzy,
– wszystkich zainteresowanych instrumentami finansowymi programów UE.

X