[English version below]
Wersja podstawowa: logo okrągłe.
Gdy logo okrągłe byłoby nieczytelne (nagłówek, stopka, mały format, wiele logotypów itp.), stosujemy logo prostokątne.

 

Lo-res:

      

 

800 px:

koło
prostokąt

 

Hi-res (PDF)

[kliknij prawym klawiszem i zapisz plik na dysku]

Wersja polska:
koło
prostokąt

Wersja angielska / English version:
koło / round version
prostokąt / rectangular version

X