Najnowsza polska umowa na Instrumenty Finansowe UE dla Start Up i Mikro podpisana

11 grudnia 2017 r. w siedzibie KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE podpisano najnowszą polską umowę gwarancji w ramach Programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych („EaSI”) na lata 2014-2020. Dzięki gwarancji portfelowej udzielonej przez Europejski Fundusz Inwestycyjny, Bank Pekao SA uruchomi specjalną ofertę dla mikroprzedsiębiorców o krótkim (do dwóch lat) okresie działalności. Oferta obejmie kredyty inwestycyjne do kwoty 100 tys. zł oraz na kredyty w rachunku bieżącym do 20 tys. zł. Preferencyjne finansowanie będzie dostępne przez 5 lat lub do wyczerpania zakontraktowanego portfela (łącznie 60 mln zł). Dzięki wsparciu UE w ramach programu EaSI, kredyty zostaną objęte bezpłatną, 80% gwarancją.