W listopadzie 2014 r. przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker ogłosił “Plan inwestycyjny dla Europy” – inicjatywę stanowiącą odpowiedź na aktualne problemy gospodarcze Unii Europejskiej, tzn. niskie tempo wzrostu gospodarczego, wysokie bezrobocie (szczególnie wśród osób młodych) oraz niepewne perspektywy dotyczące długoterminowego wzrostu i poprawy konkurencyjności. Plan ma za zadanie pobudzenie inwestycji, czego skutkiem ma być tworzenie miejsc pracy oraz podstaw dla dynamicznego wzrostu gospodarczego oraz poprawy konkurencyjności w długim okresie.

Cele te są realizowane poprzez:

  • Utworzenie Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych, który dzięki zaangażowaniu środków publicznych ma umożliwić uruchomienie inwestycji o wartości co najmniej 315 mld EUR w latach 2015-2017,
  • Zapewnienie wsparcia doradczego i pomocy technicznej dla projektów inwestycyjnych, m.in. dzięki powołaniu Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego oraz Europejskiego Portalu Projektów Inwestycyjnych,
  • Poprawę otoczenia regulacyjnego dla inwestycji, w tym zwiększenie przejrzystości i jakości regulacji, eliminację barier utrudniających realizację przedsięwzięć inwestycyjnych oraz reformy strukturalne na poziomie państw członkowskich.

Dział informacje

Nowy instrument finansowy dla polskich przedsiębiorców

Nowy instrument finansowy dla polskich przedsiębiorców

Największa w historii polska umowa w ramach instrumentów finansowych programów UE

Największa w historii polska umowa w ramach instrumentów finansowych programów UE

BGK ponownie podwaja wartość umowy COSME

BGK ponownie podwaja wartość umowy COSME

Największa polska transakcja Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w największym programie unijnym (Horyzont 2020)

Największa polska transakcja Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w największym programie unijnym (Horyzont 2020)

Plan Inwestycyjny dla Europy dla polskiej energetyki

Plan Inwestycyjny dla Europy dla polskiej energetyki

Preferencyjne poręczenia dla biznesu – nowa oferta unijnego wsparcia w ramach programu COSME i Planu Inwestycyjnego dla Europy

Preferencyjne poręczenia dla biznesu – nowa oferta unijnego wsparcia w ramach programu COSME i Planu Inwestycyjnego dla Europy

Najnowsza polska umowa na Instrumenty Finansowe UE dla Start Up i Mikro podpisana

Najnowsza polska umowa na Instrumenty Finansowe UE dla Start Up i Mikro podpisana

Unikatowa transakcja na polskim rynku VC w ramach programu Horyzont 2020 i Planu Inwestycyjnego dla Europy

Unikatowa transakcja na polskim rynku VC w ramach programu Horyzont 2020 i Planu Inwestycyjnego dla Europy

Pierwsze pożyczki InnovFin Science w Polsce i w UE

Pierwsze pożyczki InnovFin Science w Polsce i w UE

EFI i BGK podwajają wsparcie dla MŚP w Polsce do kwoty 2 mld zł z Planu Junckera

EFI i BGK podwajają wsparcie dla MŚP w Polsce do kwoty 2 mld zł z Planu Junckera

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w COSME

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w COSME

Pierwsza polska umowa InnovFin Equity: EFI zainwestuje 15 mln euro w proinnowacyjny fundusz VC

Pierwsza polska umowa InnovFin Equity: EFI zainwestuje 15 mln euro w proinnowacyjny fundusz VC

Rusza nowy unijny instrument dla polskich mikroprzedsiębiorców

Rusza nowy unijny instrument dla polskich mikroprzedsiębiorców

Łatwiejszy dostęp do finansowania InnovFin

Łatwiejszy dostęp do finansowania InnovFin

Europejskie wsparcie doradcze bliżej polskich przedsiębiorców

Europejskie wsparcie doradcze bliżej polskich przedsiębiorców

Kolejny miliard zł z gwarancją UE dla polskich mikro, małych i średnich

Kolejny miliard zł z gwarancją UE dla polskich mikro, małych i średnich

BGK uruchamia we współpracy z 11 bankami nowe gwarancje kredytowe dla MŚP

BGK uruchamia we współpracy z 11 bankami nowe gwarancje kredytowe dla MŚP

X